Category: System Monitoring

Spark #03: Query Apache Access Log with Spark SQL

ต่อจาก Spark #02: Cluster Installation ซึ่งทำให้เรามี Spark Cluster ที่พร้อมจะทำงานแบบ Distributed Computing แล้ว ขั้นตอนการติดตั้ง Hadoop Cluster อย่างง่าย ทำให้มี Hadoop HDFS เป็นพื้นที่จัดกับ Zeppelin #01 Installation ทำให้สามารถใช้งาน Spark ได้ง่ายขึ้น บทความนี้ จะกล่าวถึงการนำเข้าไฟล์ Apache Access Log เข้าไปเก็บไว้ใน Hadoop HDFS แล้ว ให้ Apache Spark Cluster เข้าไปค้นหาข้อมูล โดยใช้ภาษา SQL ผ่าน…

JMeter #01: การสร้าง Load Test เบื้องต้น

Apache JMeter เป็น Open Source Software ที่พัฒนาด้วย Java 100% ออกแบบมาใช้สำหรับการทดสอบโหลดของพฤติกรรมการใช้งาน และวัดประสิทธิภาพ เดิมใช้เพื่อทดสอบ Web Application แต่ปัจจุบันสามารถใช้งานทดสอบได้หลากหลายขึ้นด้วย อ่านเพิ่มเติม: http://jmeter.apache.org/index.html บทความที่เกี่ยวข้อง: https://sysadmin.psu.ac.th/?s=jmeter ในการใช้งานทั่วไปเบื้องต้น สามารถอ่านได้จาก การติดตั้งโปรแกรมตรวจสอบประสิทธิภาพ Server : Apache JMeter บนเครื่อง Windows   การวัดประสิทธิภาพ (Performance Test) [1] แบ่งออกเป็น Performance Testing Load Testing Stress Testing ในที่นี้จะใช้ JMeter ในการทำ…

Juju #02 – วิธีติดตั้ง WordPress

ในบทความนี้ จะแสดงวิธีการใช้ Juju เพื่อติดตั้ง WordPress พร้อมแสดงวิธีการเฝ้าระวังด้วย Nagios และ การ Scale Out เริ่มต้นจากคลิกที่ รูปเครื่องหมายบวก (+) สีเขียว ในช่องค้นหา พิมพ์คำว่า “wordpress” แล้วคลิก Enter จะปรากฏผลการค้นหา สิ่งนี้เรียกว่า Charm ซึ่งเป็น Image ของระบบปฏิบัติการ พร้อมทั้งการ Setup สิ่งที่เราต้องการมาให้เลย ในภาพให้คลิกที่คำว่า WordPress ด้านซ้ายมือ จากนั้น คลิก Add to canvas ต่อไป ทำซ้ำ โดยการค้นหาสิ่งต่อไปนี้…

การตั้งค่า MaxRequestWorkers บน Apache ให้เหมาะสมกับจำนวนผู้ใช้

ปัญหาของ PSU Webmail ในช่วง 9-15 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา คือ เมื่อเริ่มเข้าสู่เวลาราชการ ในวันทำการ พบว่า มีการตอบสนองที่ช้า บางครั้งต้องรอถึง 15-20 วินาที หรือ ผู้ใช้บางท่านแจ้งว่า Timeout ไปเลย หรือไม่ก็ใช้งานไปสักพัก ถูกดีดกลับมาหน้า Login ใหม่ แต่เมื่อพ้นเวลาราชการ พบว่าการตอบสนองก็เร็วขึ้นดังเดิม รวมถึงในช่วงวันหยุดก็เร็วอย่างที่ควรเป็น ขอบคุณทาง NetAdmin ที่ทำระบบตรวจสอบไว้ที่หน้า Data Center เพื่อตรวจจับความเร็วในการตอบสนองบริการ PSU Webmail ด้วย SmokePing ผลที่ได้เป็นดังภาพ จะเห็นว่า มีความหน่วงในการตอบสนอง…

วิธีตรวจสอบเว็บไซต์ที่โดน Hack #18

ได้รับแจ้งจาก ThaiCERT ว่ามีเว็บไซต์ภายในโดเมนของมหาวิทยาลัย เผยแพร่ Code อันตราย ดังต่อไปนี้ จึงเข้าทำการตรวจสอบในเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าว พบการวางไฟล์ Backdoor ไว้ดังที่อธิบายใน วิธีตรวจสอบเว็บไซต์ที่โดน Hack #17 แล้ว แต่ที่เห็นผิดปรกติ ก็เป็นใน access.log ของ Apache ซึ่งพบว่า มีการเรียกใช้ xmlrpc.php เป็นจำนวนมาก ดังภาพ จากการตรวจสอบ พบว่า xmlrpc.php เป็นช่องทางให้สามารถเรียกใช้ Function ต่างๆผ่านทาง HTTP และเป็นช่องทางให้ App ต่างๆสามารถติดต่อกับ WordPress ได้ แต่ก็เป็นช่องทางให้เกิดการเดารหัสผ่านจำนวนมากได้เช่นกัน (Brute Force…

วิธีตรวจสอบเว็บไซต์ที่โดน Hack #17

ปัจจุบันพบว่า รูปแบบของ Backdoor เปลี่ยนไป จากเดิมเป็น Base64 ซึ่งสามารถตรวจจับได้จาก Pattern ของ eval และ base64_decode ไปเป็น การใช้ eval ร่วมกับการใช้เทคนิคที่เรียกว่า Obfuscate หรือ การทำให้ PHP Code ปรกติ แปลงไปเป็นรูปแบบที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ทำให้การตรวจสอบด้วยเทคนิคเดิมไม่เจอ จาก วิธีตรวจสอบเว็บไซต์ที่โดน Hack #2 แสดงให้เห็นรูปแบบเดิม ดังภาพ จะเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้ ดังนั้น อาจจะต้องปรับเปลี่ยนคำสั่งในการค้นหาเป็น find /var/www -name “*.php” -user www-data -type…

Spam 2016-07-05

หากท่านได้รับ Email ลักษณะเช่นนี้ เมื่อคลิก Link อาจจะได้หน้าตาอย่างนี้ นี่เป็น Email หลอกลวงครับ

Oracle Database 12CR1 monitoring with MRTG

OS: Oracle Enterprise Linux  7.2  (CentOS 7.2) วิธีติดตั้ง MRTG สามารถติดตั้งได้โดยสามารถดูคู่มือที่ ติดตั้ง mrtg บน ubuntu อาจไม่เหมือนกันแต่สามารถทำได้ทำนองเดียวกัน กราฟสำหรับ Idle CPU and Load average, CPU Time spent waiting for IO, Traffic Analysis for eth0, TCP Current Establish สามารถใช้ script เดียวกับลิงค์ในข้อ ๒ ได้เลย สร้างแฟ้ม…