Category: Developer

งานพัฒนาระบบ, เขียนโปรแกรม

WPF Layout (Part III)

The WPF Viewbox WPF viewbox จะสามารถปรับขนาด/ปรับมิติของ control ของ Windows Presentation Foundation ได้โดยอัตโนมัติ  viewbox และสามารถปรับขนาดของ control เพื่อเติมเต็มพื้นที่ที่มีอยู่ คือจะมีการปรับขนาดของ child ซึ่งเป็น control ที่บรรจุอยู่ใน ViewBox ให้อัตโนมัติ ซึ่งจะมีการปรับพิกัดโดยอัตโนมัติเมื่อมีการปรับเปลี่ยนขนาดเพื่อให้ชุดของพิกัดที่กำหนดเป็นพิกเซลในขนาดดั้งเดิม อะไรคือจุดประสงค์ของ WPF Viewbox? เมื่อไหร่ที่คุณจะใช้มัน? เมื่อคุณพัฒนาโปรแกรม โดยทั่วไปแล้วคุณจะไม่สามารถรู้ถึงความแน่นอนของ hardware ของระบบที่จะเป็นไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากแอปพลิเคชันมีไว้เพื่อการใช้งานในระยะยาว คุณไม่สามารถมั่นใจได้เลย   ไม่ว่าจะเป็นขนาดหรือความละเอียดของจอภาพที่แสดงผลการใช้งานของระบบต่างๆ เพราะปีที่แล้วหน้าจออาจจะเป็น ultra-high-resolution ปีต่อมาอาจจะเป็น  low-resolution  monitor …

Angular : Routing

ต่อจากการการทำ Directives ในบล็อกก่อนหน้า เราจะมาพูดถึงการสร้าง Routing ที่เป็นส่วนช่วยในการเปลี่ยนหน้าของระบบ ซึ่งจะทำให้ระบบสามารถแบ่งส่วนได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยในหัวข้อนี้เราจะทำการสร้างเมนู เพื่อให้สามารถเปลี่ยนหน้าแบบไม่ต้องโหลดได้ โดยเราจะสร้าง Component “Home” เพื่อเป็นหน้าหลัก โดยใช้คำสั่ง >ng generate component home จากนั้นให้เราสร้างเมนู ในไฟล์ app.component.html ดังภาพที่ 1 การที่เราจะทำให้ Angular เปลี่ยนหน้าโดยที่ไม่ต้องโหลดหน้าใหม่ เราสามารถใช้ความสามารถของ Router ที่จะพาไปยังหน้าที่เราต้องการ โดยเราจะต้องเข้าไปทำการตั้งค่าที่ไฟล์ app.module.ts เพื่อให้ Angular ทราบก่อน โดยเราจะนิยาม Route หรือเส้นทางของเราใน myRoutes เพื่อบอกว่าเมื่อไหร่ที่เข้ามาจาก /pages…

AutoMapper กับขัอมูลชนิด Collection

การใช้งาน AutoMapper กับ object type array หรือ list ไม่จำเป็นต้องกำหนดค่า config การ map ของ array หรือ list เพียงแค่ config การ map ของ member ของ array หรือ list ที่ใช้งานเท่านั้น ตัวอย่างเช่น object ง่ายๆสองชนิดดังต่อไปนี้ public class Person { public string name { get; set;…

การเข้ารหัส Password หรือข้อมูลส่วนบุคคลในฐานข้อมูล ด้วย Hash Function กับ Salt Value

การ Hashการ Hash หรือ Hashing ชื่ออย่างเป็นทางการคือ Cryptographic Hash คือการสร้างข้อมูลที่เป็นตัวแทนของข้อมูลที่ต้องการ ซึ่งอาจจะเป็นรหัสผ่าน หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ และนำไปจัดเก็บในฐานข้อมูลหรือใน Text file หรือในที่อื่นๆ ซึ่งข้อดีของการทำ Hash คือจะไม่สามารถถอดรหัส หรือกระทำการใดๆ เพื่อที่จะ Reverse ให้ออกมาเป็นข้อความต้นฉบับ ซึ่งในปัจจุบันมีวิธีการ Hash มากมาย เช่น MD5, SHA1, SHA256, SHA512, RipeMD, WHIRLPOOL, SHA3 เป็นต้น การเขียนโปรแกรมในแง่การเขียนโปรแกรมของแต่ละภาษา จะมี Library หรือเครื่องมือที่เอาไว้ใช้ทำ Hash อยู่แล้ว…

CrystalReport : ข้อมูลส่วน DetailSection กับการแสดงผลส่วน PageFooterSection

เนื่องจากผู้เขียนได้รับมอบหมายให้มีการตรวจสอบข้อมูลว่า ถ้ามีข้อมูลใน Field1 ขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย “*” ต้องแสดงข้อความที่ส่วนท้ายของรายงานทุกแผ่นว่า “มีข้อมูลที่มีเครื่องหมาย * นำหน้า” ผู้เขียนจึงได้ทำการสร้าง Formula Field ขึ้นมาทั้งหมด 4 อัน คือ ffCountSubjectStar : ใช้สำหรับเก็บค่าจำนวนข้อมูลใน Field1 ที่ขึ้นต้นด้วย * ffResetCountStarSubject : ใช้สำหรับ Reset ค่าเมื่อขึ้นหน้าใหม่ ffSumStarSubjectCode : ใช้สำหรับเก็บค่าจำนวนรวมของ Field1 ที่ขึ้นต้นด้วย * ffPageFooter : ใช้สำหรับเก็บข้อความที่ต้องการให้แสดงท้ายกระดาษ 1. ffCountSubjectStar WhilePrintingRecords;Global numberVar…

AutoMapper

AutoMapper คือ component ที่ใช้ในการ map ข้อมูลระหว่าง object ต่างชนิดกัน โดยทำการแปลงข้อมูลจาก object ชนิดหนึ่ง ไปกำหนดค่าให้กับ object อีกชนิดหนึ่ง ซึ่งถ้า object ปลายทางตรงตามข้อกำหนดของ AutoMapper ก็ไม่จำเป็นต้อง config ค่าใดๆเลย การแปลงข้อมูลจาก object ชนิดหนึ่งไปยัง object อีกชนิดหนึ่ง เกิดขึ้นได้บ่อยในการพัฒนา application โดยเฉพาะ application ที่อยู่ในลักษณะ multi tiers ที่ต้องมีการส่งผ่าน object ระหว่างกัน เช่น UI layer กับ…

สร้าง Hello World app ง่ายๆด้วย Xamarin.Forms

สวัสดีค่ะ จาก post ที่แล้วได้แนะนำ วิธีติดตั้งเครื่องมือที่ใช้พัฒนา app ด้วย Xamarin.Forms ไปแล้ว บทความนี้เราจะมาเริ่มสร้าง app ง่ายๆ นั่นก็คือ Hello World app หรือ แอพสวัสดีชาวโลก นั่นเองค่ะ เพื่อเรียนรู้การทำงานและทำความเข้าใจ solution/project structure ของ Xamarin มาเริ่มกันเลยค่า…1. ก่อนอื่นเราต้องสร้าง project ขึ้นมาก่อน เปิด Visual Studio แล้วเลือก Create New Project ดังรูป 2. เลือก Cross Platform…

WPF Layout (Part II)

Popular layout panels of WPF 1. StackPanel StackPanel ของ WPF เป็น panel ที่เรียบง่ายและมีประโยชน์ในการนำมาใช้งาน โดยรูปแบบการจัดวางของ element ที่เป็น child จะวางอยู่ในรูปแบบซ้อนจากบนลงล่างหรือเรียงไปทางด้านซ้ายไปขวา ขึ้นกับการกำหนดค่าของ orientation StackPanel เหมาะสำหรับการจัดวางในรูปแบบที่มีลักษณะเป็น List โดย ItemsControls ของ WPF ทั้งหมด ที่เป็นลักษณะของ ComboBox, ListBox หรือ Menu จะใช้ StackPanel เพื่อจัดรูปแบบภายในของ Control ตัวมันเอง ดังตัวอย่าง Stack…