Author: สมชาย วนะธนศิลป์

กรณีศึกษา การสำรองข้อมูล Neo4j Graph Database

สวัสดีครับ บทความนี้เป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับการสำรองข้อมูล Neo4j Graph Database เรื่องมันมีอยู่ว่า สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ หรือชื่อเดิมคือ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้พัฒนาระบบเอกสารอิเล็คทรอนิกส์ เวอร์ชั่นใหม่ ซึ่งได้เปลี่ยนเทคโนโลยีในการเก็บข้อมูลมาใช้ Neo4j Graph Database แทนของเดิมที่ใช้ Microsoft SQL Server จึงต้องมีการวางแผนความเสี่ยงในเรื่องของการสำรองข้อมูล คราวนี้ตัวผมเองไม่ได้มีความเชี่ยวชาญหรือรู้จักกับ Neo4j Graph Database มากเท่าไหร่ แต่น้องที่สำนักนวัตกรรมที่เป็นผู้พัฒนาระบบและเรียนรู้การใช้งานก็ได้ไปศึกษา ทดสอบวิธีการส่งออกและนำเข้าข้อมูลจนมีความรู้ ความเข้าใจ ก็ได้มาถ่ายทอดต่อ ส่วนตัวผมเองก็นำวิธีการนี้ไปบวกกับความรู้เรื่อง Batch Script + PowerShell เล็กน้อย ทำเป็นระบบสำรองข้อมูลขึ้นมา ซึ่งขณะนี้ได้ทดสอบมาประมาณ 1 เดือนก็ยังสามารถทำงานได้ จึงจะขอมาเล่าสู่กันฟังในบทความนี้ครับ ข้อมูลที่ได้รับมาก็คือ 1.…