Author: สิริมา แซ่เฮีย

รู้จักฟังก์ชัน Excel ตอนที่ 1 เรื่อง ตระกูลท่าน Count

หลาย ๆ ท่านคงใช้ Excel อยู่ในชีวิตประจำวันไม่มากก็น้อย อาจจะชินตากับ Function Count กันอยู่บ่อย ๆ แต่ Function นี้ ไม่ได้มาเดี่ยว ๆ นะคะ ยังมีญาติ ๆ ในตระกูลอีกเพียบเลย มาดูกันค่ะว่า มีอะไรบ้าง และแต่ละ Function นั้นทำงานกันอย่างไรค่ะ COUNT COUNTA COUNTBLANK COUNTIF COUNTIFS Function ตระกูล Count หลัก ๆ ที่ผู้เขียนใช้งานจะมี 5 Function ข้างต้นนะคะ สำหรับในตอนที่ 1…

วิธีการ set property ของ radio button ใน Dojo

เนื่องจากช่วงนี้ ผู้เขียนมีโอกาสได้เข้ามาอยู่ในแวดวงของ Dojo และได้ประสบกับปัญหาในการที่จะ set property ของ Dojo ซึ่งในที่นี้คือ Radio Button หลังจากที่ได้ลองผิด ลองถูก Error กันหัวหมุน  จนสุดท้ายได้เจอทางออก  เลยอยากจะบันทึกไว้สำหรับตัวเองมาดูในอนาคต และเผื่อท่านอื่นที่ประสบปัญหาเดียวกัน มาเจอจะได้ลองนำไปใช้งานกันดูค่ะ Let’s GO!!!   เนื่องจาก Radio Button เป็น Control ภายใต้ dijit/form/RadioButton ดังนั้น การเขียนคำสั่งเพื่อ set property จึงได้เป็นดังนี้ dijit.byId(‘control_id‘).set(‘control_prop‘, value); control_id : id ของ…

วิธีสลับสีแถวข้อความใน Crystal Report เมื่อมีการจัด Group

ในการอ่านหรือดูรายงานหนึ่ง ๆ นั้น แม้ข้อมูลจะมีการจัดเป็นข้อ ๆ แล้วหรือมีการจัดกลุ่มข้อความนั้นแล้วก็ตาม แต่เมื่อข้อมูลมีจำนวนมาก ก็อาจทำให้เราวิงเวียน ตาลายได้ ดังนั้นในฐานะผู้จัดทำรายงานคนหนึ่ง ก็พยายามหาทางให้ผู้ใช้สามารถอ่านรายงานได้ง่าย โดยการใส่สีข้อความสลับบรรทัดนั่นเอง    โดยปกตินั้น การใส่สีสลับบรรทัดสามารถทำได้โดยวิธีง่าย ๆ นั้นคือ if row mod 2 = 0 then   //ตรวจสอบว่าแถวนั้นเป็นแถวคู่หรือไม่    color(240,240,240)    //ถ้าใช่แสดงสี else crNocolor             //ถ้าไม่ใช่ไม่ต้องแสดงสี ซึ่งจะทำให้ได้ผลลัพธ์ดังรูป…