Author: ปรีชา บุญล้ำ

การตรวจสอบหา User ที่โดนหลอกเอา Password บน เว็บเมล์

วันก่อนได้รับจดหมายแจ้งเตือนว่า กำลังจะทำการปรับปรุงฐานข้อมูล email และจะทำการลบบัญชีที่ไม่ได้ใช้งาน เพื่อขยายพื้นที่ให้กับผู้ใช้รายใหม่ เพื่อเป็นการยืนยันว่าท่านยังมีการใช้งานอยู่โปรดกรอกข้อมูลตาม url ด้านล่าง มิเช่นนั้นบัญชีของท่านจะถูกลบ เมื่อคลิกเข้าไปดูตาม url ก็พบว่ามีช่องให้กรอกข้อมูล ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน แหมเจอแบบนี้ถ้าเป็นคนในวงการก็จะรู้ว่าหลอกลวงแน่นอน แต่ก็ยังมีผู้ใช้ที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์หลงเชื่อ (จากประสบการณ์จะพบว่าผู้ใช้ทีหลงเชื่อโดยส่วนใหญ่จะเก่งภาษาอังกฤษหรือเป็นชาวต่างชาติครับ) เมื่อลองตรวจดูที่ header ทั้งหมดของจดหมายดังกล่าวเพื่อหาว่าต้นตอของจดหมายถูกส่งมาจากที่ใด ก็พบว่าถูกส่งมาจาก 199.83.103.141 ซึ่งเมือตรวจสอบต่อไปก็พบว่าเป็น ip address ที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา  ก็เลยชักสงสัยแล้วว่าผู้ใช้รายใดกันที่ส่งอีเมล์ฉบับนี้มากจากอเมริกา ก็เลยตรวจสอบจาก log ของเว็บเมล์เพื่อหาดูกิจกรรมของหมายเลข ip ดังกล่าว ก็พบว่า มีผู้ใช้รายหนึ่ง (จากรูปด้าล่างคื sophita.t) ได้ทำการ login โดยใช้ ip…