[บันทึกกันลืม] วิธีกำหนดให้ pod สร้างเฉพาะบน node ที่ต้องการ

Kubernetes cluster สามารถกระจายตัวไปในหลาย ๆ ดาต้าเซนเตอร์ได้ แต่ในบางงาน เช่น การใช้ Airflow ในการเข้าถึงข้อมูลบนระบบฐานข้อมูล ซึ่งจำกัดการเข้าถึงได้เฉพาะจากบาง IP range เท่านั้น สามารถทำได้โดยการกำหนด ‘label’ ให้ nodes ที่ต้องการ และ nodeSelector ของ pods หรือ resources วิธีกำหนด label ให้ node ใช้คำสั่งต่อไปนี้ เพื่อ label ว่า ‘database-access=true’ ให้ node ชื่อ ‘dc1node1’ ซึ่งเป็น node ที่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้ วิธีระบุ Pod/Resource ให้เลือก node ที่ต้องการ ใช้คำสั่งเพื่อ edit เช่น จากนั้นเลื่อนไปที่ ตั้งค่า เมื่อทำมีการ reschedule ก็จะไปใช้ node … Read more