[บันทึกกันลืม] ย้าย docker ไปไว้ที่ partition อื่น

ปัญหา

ถ้าติดตั้ง docker บน Linux โดยค่าเริ่มต้นจะสร้างที่เก็บพวก image, container และ volumns ต่าง ๆ ไว้ที่ /var/lib/docker เมื่อใช้งานไปเรื่อย ๆ จะทำให้ / เต็ม

วิธีการแก้ไข

ควร mount disk partition ใหม่นอก / เข้ามา เช่น ‘/otherpartition’ จาก disk อีกลูก แล้วสร้างไดเรคทอรี่ ‘docker’ แล้ว copy ข้อมูลทั้งหมดจาก /var/lib/docker ไปยัง /otherpartition/docker

rsync  -apv /var/lib/docker /otherpartition/docker

จากนั้นสร้างไฟล์

/etc/docker/daemon.json
{ 
   "data-root": "/otherpartition/docker" 
}

จากนั้น restart docker

systemctl restart docker

หวังว่าเป็นประโยชน์