[บันทึกกันลืม] วิธีกำหนดให้ pod สร้างเฉพาะบน node ที่ต้องการ

Kubernetes cluster สามารถกระจายตัวไปในหลาย ๆ ดาต้าเซนเตอร์ได้ แต่ในบางงาน เช่น การใช้ Airflow ในการเข้าถึงข้อมูลบนระบบฐานข้อมูล ซึ่งจำกัดการเข้าถึงได้เฉพาะจากบาง IP range เท่านั้น สามารถทำได้โดยการกำหนด ‘label’ ให้ nodes ที่ต้องการ และ nodeSelector ของ pods หรือ resources วิธีกำหนด label ให้ node ใช้คำสั่งต่อไปนี้ เพื่อ label ว่า ‘database-access=true’ ให้ node ชื่อ ‘dc1node1’ ซึ่งเป็น node ที่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้ วิธีระบุ Pod/Resource ให้เลือก node ที่ต้องการ ใช้คำสั่งเพื่อ edit เช่น จากนั้นเลื่อนไปที่ ตั้งค่า เมื่อทำมีการ reschedule ก็จะไปใช้ node … Read more

[บันทึกกันลืม] ย้าย docker ไปไว้ที่ partition อื่น

ปัญหา ถ้าติดตั้ง docker บน Linux โดยค่าเริ่มต้นจะสร้างที่เก็บพวก image, container และ volumns ต่าง ๆ ไว้ที่ /var/lib/docker เมื่อใช้งานไปเรื่อย ๆ จะทำให้ / เต็ม วิธีการแก้ไข ควร mount disk partition ใหม่นอก / เข้ามา เช่น ‘/otherpartition’ จาก disk อีกลูก แล้วสร้างไดเรคทอรี่ ‘docker’ แล้ว copy ข้อมูลทั้งหมดจาก /var/lib/docker ไปยัง /otherpartition/docker จากนั้นสร้างไฟล์ จากนั้น restart docker หวังว่าเป็นประโยชน์