Photoshop Neural Filters => Landscape Mixer

Photoshop Neural Filters => Landscape Mixer เปลี่ยนภาพให้แสดงสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น ฤดูหนาว พลบค่ำ สำหรับNeural Filters นี้จำไม่ได้ว่าเข้ามาตั่งแต่ version ไหน ในบทความนี้เป็น Photoshop 2023

เปิดโปรแกรม Photoshop แล้วเลือกภาพที่ต้องการแก้ไข จะเป็นภาพเรือในช่วงเวลากลางวัน

อย่าลืมปลดล๊อคเดี๋ยวจะแก้ไขไม่ได้ครับ

ไปที่เมนู Filter =>Neural Filters

Landscape Mixer อยู่ในหมวด Creative หากยังไม่เคยติดตั้งให้กดปุ่ม Download

หลังจาก Download แล้ว จะมี Presets ให้เลือกดังภาพ

จากนั้นกดปุ่มใช้งาน และเลือก Presets ได้เลย ตัวอย่างนี้จะเลือกช่วง พระอาทิตย์ใกล้ตก

กดปุ่ม OK

ก็จะได้ภาพที่ต้องการ ลองทำตัวอย่างให้ดู 3 ตัวอย่างนะครับ ให้เห็นความแตกต่างกัน ลองไปเล่นกันได้ครับ ^^