[บันทึกกันลืม] วิธีติดตั้ง mariadb package สำหรับ python บน Ubuntu

เรามักเข้าใจว่าแค่ใข้คำสั่ง

pip install mariadb

แล้วจะก็จะเรียกใช้งานได้ แต่จริง ๆ แล้ว ไม่ใช่ เพราะจะต้องติดตั้ง package บน OS (ในที่นี้จะเป็น Ubuntu 20.04 – focal)

sudo apt install libmariadb3 libmariadb-dev

แต่จะติดตั้ง package นี้ได้ จะต้องติดตั้ง MariaDB Connector/C Community Server package repository (CS)

ซึ่งขั้นตอนต้นฉบับของ mariadb นั้น ก็ช่าง …. ซับซ้อน ลิงค์ไปมา

https://mariadb.com/docs/server/connect/programming-languages/python/install/#Prerequisites_for_Source_Distributions

https://mariadb.com/docs/server/connect/programming-languages/c/install/

ซึ่งจุดใหญ่ใจความคือ การติดตั้ง repository ให้ได้ แล้วก็จะติดตั้ง package ได้

เลยบันทึกกันลืมไว้ที่นี่ copy วางได้เลย

sudo apt install wget -y
wget https://downloads.mariadb.com/MariaDB/mariadb_repo_setup
echo "367a80b01083c34899958cdd62525104a3de6069161d309039e84048d89ee98b  mariadb_repo_setup" \
    | sha256sum -c -
chmod +x mariadb_repo_setup
sudo ./mariadb_repo_setup \
   --os-type='ubuntu' \
   --os-version='focal' \
   --mariadb-server-version="mariadb-10.6"
sudo apt update -y
sudo apt install libmariadb3 libmariadb-dev -y
pip3 install mariadb

เท่านี้แหล่ะ

Update สำหรับ Ubuntu 22.04

ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับการเป็น Ubuntu pro หรือไม่ แต่ libssl1.1 ไม่สามารถลงตรง ๆ ได้ ต้องทำดังนี้

wget http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/o/openssl/libssl1.1_1.1.1f-1ubuntu2_amd64.deb
sudo dpkg -i libssl1.1_1.1.1f-1ubuntu2_amd64.deb
sudo apt install libmariadbclient-dev