บันทึกลับ vim

Update: 2022-12-16

สารบัญ

  • แสดง Line Number
  • ลบบรรทัดแรกถึงบรรทัดสุดท้าย
  • Comment ทีละหลาย ๆ บรรทัด

แสดง Line Number

Esc :set number

ลบบรรทัดแรกถึงบรรทัดสุดท้าย

Esc :1,$d

Before

After

Comment ทีละหลาย ๆ บรรทัด

Ctrl+v Shift+i #

Before

Ctrl+v แล้วเลื่อนลูกศรลงมาเรื่อย ๆ

Shift+i แล้วใส่ #

แล้วกดปุ่ม Esc