การเข้าใช้งาน Zoom บน Browser แบบ Sign In with SSO

  1. คลิกลิงก์ https://psu-th.zoom.us >> กด Sign in >> กรอกบัญชีผู้ใช้ด้วย PSU Passport

2. กรณีไม่เคยมีบัญชี Zoom

2.1 กด Confirm your email address

2.2 ตรวจสอบอีเมล (From: no-reply@zoom.us) >> กด Activate Account


3. กรณีมีบัญชี Zoom อยู่แล้ว แต่ไม่เข้าสังกัด PSU

3.1 กด Confirm your email address

3.2 ตรวจสอบอีเมล (From: no-reply@zoom.us) >> กด Switch to the new account

4. เข้าใช้งานผ่านเบราว์เซอร์ได้สำเร็จ >> ตรวจสอบสถานะ (มุมขวาบน)

4.1 สถานะ BASIC สามารถเข้าใช้งานได้ แต่จำกัดเวลา 40 นาที

4.2 สถานะ LICENSED สามารถเข้าใช้งานได้ไม่จำกัดเวลา

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.