การเข้าใช้งาน Zoom โดยติดตั้งโปรแกรม บน PC/Smartphone แบบ Sign In with SSO

1. Download โปรแกรม Zoom คลิกลิงก์ https://psu-th.zoom.us/download >>หลังจากติดตั้งสำเร็จคลิก Sign In

2. คลิก SSO >> กรอกข้อมูล “psu-th” >> กด Continue

3. เปิดเบราว์เซอร์ให้อัตโนมัติ กรอกบัญชีผู้ใช้ด้วย PSU Passport >> ลงชื่อเข้าใช้

4. กรณีไม่เคยมีบัญชี Zoom

4.1 กด Confirm your email address

4.2 ตรวจสอบอีเมล (From: no-reply@zoom.us) >>กด Activate Account

5. กรณีมีบัญชี Zoom อยู่แล้ว แต่ไม่เข้าสังกัด PSU

4.1 กด Confirm your email address

4.2 ตรวจสอบอีเมล (From: no-reply@zoom.us) >>หากยืนยันย้ายมา PSU ให้กด Switch to the new account

5. กด Open Zoom Meetings

6. เข้าใช้งานผ่านโปรแกรม Zoom ได้สำเร็จ >> ตรวจสอบสถานะ >>

6.1 สถานะ BASIC สามารถเข้าใช้งานได้ แต่จำกัดเวลา 40 นาที (หากต้องการใช้งานแบบ LICENSED สามารถจองใช้งานได้ที่เว็บ vcs.psu.ac.th)

6.2 สถานะ LICENSED สามารถเข้าใช้งานได้ไม่จำกัดเวลา


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.