After Effect การเรียกใช้งาน AE ที่ Export มาใช้บน Premier Pro (Part3)

การเรียกใช้งาน After Effect ที่ Export มาใช้บน Premier Pro

หากยังไม่ได้สร้างงานจาก AE กลับไปดูขั้นตอนที่ Link Part1 ได้ครับ

หากยังไม่ได้ Export งาน AE กลับไปดูขั้นตอนที่ Link Part2 ได้ครับ

ในPart3 นี้เราจะเปิดโปรแกรม Premier Pro นะครับจะนำไฟล์ที่เรา Export จาก AE ที่เซฟไว้มาใช้งาน

เริ่มจากเปิดโปรแกรม แล้วหาวิดีโอ หรือรูป ก็ได้ครับมาทดสอบ ในภาพผมได้นำภาพไปวางไว้ที่ Timeline เรียบร้อยแล้ว

จากนั้นไปที่ เมนู Window ->Essential Graphics

จากนั้นพิมพ์ชื่อที่เราตั้งไว้ “Fade Text” (ในPart2ที่ตั้งไว้ครับ)

-Local Templates Folder ถ้าเราเซฟไว้ในเครื่องเราครับ

-Libraries ที่เราเซฟไว้ใน cloud ครับ

จะมี Fade Text ขึ้นมาให้เราใช้งาน

Drag มาวางไว้ที่ Timelines เพื่อทดสอบ

เราสามารถเปลี่ยนข้อความได้ ในภาพได้เปลี่ยนเป็น “Hello World” และสามารถแก้ไข Font ขนาด ต่างๆได้

เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ^^