วิธี Word Wrap ใน Jupyter Notebook / Jupiter Lab

มีคำถามมา หาคำตอบเจอ คิดว่าเป็นประโยชน์​เลยบันทึกไว้

ปัญหาของคนใช้ Jupyter Notebook / Jupyter Lab คือ ถ้ามีโค๊ดยาว ๆ จะไม่ขึ้นบันทัดใหม่ให้ จริง ๆ ต้องบอกว่า ไม่ Word Wrap ตามภาพที่ 1

ภาพที่ 1: Jupyter Notebook / Jupyter Lab ไม่ Word Wrap

ไปค้นหามา พบข้อมูลจาก Alex Ioannides ตอบที่ https://stackoverflow.com/questions/48202340/enable-word-wrap-in-jupyterlab-code-editor

เค้าแนะนำให้เอาแก้ไขโดยใส่สิ่งนี้ใน Settings

{
   "codeCellConfig": {
      "lineWrap": "wordWrapColumn",
      "wordWrapColumn": 80
   }
}

แต่มันอยู่ตรงไหนหล่ะ

มันอยู่ตรงนี้นะ Settings > Advanced Settings Editor

แล้วก็คลิกที่ Notebook

จากนั้นเอาโค๊ดข้างต้นไปแปะที่ User Preferences แล้วกดปุ่ม Save ด้านขวามือบน (รูปแผ่น Disk)

ผล

หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับ