[บันทึกกันลืม] Pandas Dataframe กับการขึ้นบรรทัดใหม่ ชิดซ้าย และทำให้คำที่ค้นหา เป็นตัวหนาสีแดง

from IPython.display import display, HTML
finding='text to find'
display(HTML(df1.to_html()
       .replace('\\r\\n','<br>')
       .replace('<td>','<td style="text-align: left; vertical-align: top;">')
       .replace('<th>','<th style="text-align: left;">')
       .replace(f'{finding}',f'<b style="color:red;">{finding}</b>')
      )
    )

กันลืมไง สั้น ๆ