การสร้างแบบสอบถามอย่างง่ายจาก Mentimeter

การสร้างแบบสอบถามอย่างง่ายโดยใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า Mentimeter ลองมาดูกันว่าวิธีการง่าย ทำกันอย่างไร

  1. เข้าใช้งานไปที่ เว็บไซต์ https://www.mentimeter.com/ เมื่อเข้ามาให้คลิก “Sign up” เพื่อเข้าสู่ระบบ

2. จะแสดงหน้าให้ Create a free account แบบง่าย ก็ให้เลือกผ่าน Facebook หรือผ่าน Google ดังรูป

3. ในตัวอย่างโดยใช้ Facebook ดังรูป

4. เมื่อ Login เข้ามาแล้วจะเจอประเภทที่ให้เลือก ในตัวอย่างนี้จะใช้แบบ “Workshops”

5. ให้เลือกรูปแบบของการใช้งาน ตัวอย่างนี้เลือกแบบ Free โดยคลิก “Continue with free

6. เลือก “+New presentation

7. จะมีประเภท (Type) ให้เลือก ตัวอย่างนี้เลือกแบบ “Word Cloud

8. สามารถสร้างคำถาม ตัวอย่างถามว่า “คุณชอบกินอะไร” และเลือกคำตอบที่สามารถตอบได้ 3 ข้อ หลักจากนั้นคลิกปุ่ม “Share” ดังรูป

9. เมื่อคลิก “Share” จะมีให้เลือก จะเอาลิงก์ไปใส่ในหน้าเว็บอื่นๆ หรือจะสร้างเป็น QR code ในตัวอย่างสร้างเป็น QR code ดังรูป

10. เมื่อคลิกปุ่ม “Download” จะได้ QR code สำหรับเอาไปใส่ในเว็บต่างๆ QR code นี้สามารถใช้งานได้จริง ลองสแกน แล้วเข้าไปกรอกดูนะคะ

11. เมื่อสแกน QR code ผ่านมือถือจะได้คำถาม ดังรูป

12. ให้กรอกคำตอบได้ 3 ข้อ แล้วกรอกคำตอบที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม “Submit”

13. เมื่อกรอกครบทั้ง 3 ข้อ จะแสดงข้อความขอบคุณในการตอบคำถาม

14. เมื่อผู้ตอบคำถาม จะแสดงมาให้หน้าเว็บของฝั่งของผู้จัดทำแบบสอบถาม ดังรูป

จากที่เล่ามาด้านบนทั้งหมด เป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งที่ตั้งคำถาม คำตอบแบบให้กรอกคำตอบแบบปลายเปิด ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกบันทึกเองได้ แต่หากต้องการแบบสอบถามที่มีคำตอบชัดเจน ก็สามารถเลือกรูปแบบการทำแบบสอบถามได้ ดังนั้น นี่เป็นแค่ตัวอย่างง่ายๆ ที่คิดว่าทุกคนสามารถสร้างได้ ทำได้ และสามารถเอาไปประยุกต์ในงานต่างๆ ได้ แต่ข้อเสียคือ จะสามารถทำแบบสอบถามได้ 2 ข้อ หากต้องการคำถามที่เยอะกว่านี้ จะต้องมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น