การเข้ารหัสข้อมูลด้วย ORACLE DBMS_CRYPTO

              ข้อมูลที่ส่งผ่านในโลกอินเตอร์เน็ตอาจมีความจำเป็นต้องเข้ารหัสข้อมูลเพื่อความปลอดภัย แม้ว่าระบบการป้องกันจะดีแค่ไหน แต่การปล่อยข้อมูลในรูปแบบที่อ่านได้ (Plain Text) ให้วิ่งผ่านเน็ตเวิร์ค ดูเป็นสิ่งที่ไม่ปลอดภัยเป็นอย่างยิ่ง               ข้อมูลบนระบบจัดการฐานข้อมูล ORACLE มีฟังก์ชันสำหรับการเข้ารหัสข้อมูล (Encrypt) และถอดรหัสข้อมูล (Decrypt) สำหรับข้อความได้ในหลายๆ Algorithm ดังนี้ ENCRYPT_DES Data Encryption Standard. Block cipher. Uses key length of 56 bits. ENCRYPT_3DES_2KEY Data Encryption Standard. Block cipher. Operates on a block 3 times with 2 keys. Effective key length of 112 bits. ENCRYPT_3DES Data Encryption Standard. … Read more

ETL ต้องตรวจสอบอะไรบ้างเพื่อความมั่นใจในโอน ย้ายข้อมูล

ETL (Extract, Transform, Load) ประโยชน์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ============================ ETL Tools ตอนนี้มีอยู่หลายค่ายหลายโปรแกรม ทั้งฟรีและขาย สามารถนำมาประยุกร์ใช้งานได้ ตัวอย่างเช่น ========================== ต้องตรวจสอบอะไรบ้างเมื่อท่านต้องทำ ETL 1. Metadata Testing เป็นการทดสอบส่วนประกอบของข้อมูลพวกชนิดของข้อมูล ขนาดและเงื่อนไขต่างๆของข้อมูล2. Data Completeness Testing ความสมบูรณ์ของข้อมูลต้องสุ่มทดสอบข้อมูล เช่น คีย์ที่ใช้เชื่อมข้อมูลระหว่างตารางไม่ควรจะเป็น NULL 3. Data Quality Testing คุณภาพของข้อมูล เช่นข้อมูลชื่อประเทศเดียวกันต้องสะกดเหมือนกันทั้งหมด การหาข้อมูลซ้ำซ่อนแบบไม่ปกติ4. Data Transformation Testing ดักจับ error ระหว่างการถ่ายโอนข้อมูล5. ETL Regression Testing ทดสอบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการในการทำ ETL6. Reference Data Testing การทดสอบกับข้อมูลที่เป็นสากลทั่วไปใช้กัน เช่น ชื่อ ตำบล อำเภอ จังหวัด ควรต้องตรงกันกับข้อมูลของราชการเท่านั้น7. … Read more

Blazor Server Application : วิธีการแปลงรูปภาพ เป็น base64 สำหรับเก็บข้อมูล

แนะนำวิธีการแปลงรูปภาพ เป็น base64 เพื่อเก็บข้อมูล มีขั้นตอนดังนี้ 1) สร้าง Project ผ่าน Visual Studio 2019 เลือก Blazor Server App 2) เลือก Framework เป็น .NET 5.0 3) ติดตั้ง Add-on ชื่อ System.Drawing.Common ผ่านทาง NuGet 4) เปิดไฟล์ Index.razor จากนั้นเขียน Code ดังนี้ 5) หน้าจอแสดงปุ่ม “การแปลง (ไฟล์รูปภาพ เป็น Base64)” 6) ผลลัพธ์จากการแปลงไฟล์รูปภาพ เป็น Base64 หมายเหตุ: นามสกุลไฟล์รูปภาพ (picture.png) ต้องตรงกับ data:image/png;base64 สำหรับแสดงผล

โหมดไม่ระบุตัวตน ?

สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน Blog ปิดท้ายของเดือนพฤษภาคม ปี 64 นี้ ผู้เขียนขอเล่าในเรื่องของความรู้เพิ่มเติมในการใช้ Browser ละกันเนอะ จากการใช้งานท่องเว็บของเราในแต่ละวัน คาดว่าผู้อ่านแต่ละท่าน คงจะคุ้นเคยกับคำว่า โหมดไม่ระบุตัวตนกันมาบ้างแล้ว จริงๆ ในแต่ละ Browser เนี่ย ชื่อเรียกมันก็จะต่างกันนะ เช่น Incognito , Private หรือ Inprivate เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลมันก็คือ โหมดไม่ระบุตัวตนนั่นแหละ โหมดไม่ระบุตัวตน คืออะไร ? เอาแบบภาษาบ้านๆ พูดง่ายๆ ก็คือ เป็น Feature นึงที่มีอยู่ในทุกๆ Browser โดยโหมดนี้ จะทำให้ Browser ของเราจะไม่จัดเก็บข้อมูลของเว็บที่เราเข้า ไม่มีที่อยู่ ไม่มี cookie ไม่มีข้อมูลที่เราป้อนก่อนหน้า ก็คือไม่มีอะไรเลย ! มันก็คงคล้ายๆ กับการทำให้ Browser ของเราความจำเสื่อมชั่วคราวนั่นแหละนะ คราวนี้มาขยายความแบบทางการกันหน่อย Browser จะไม่เก็บประวัติการเข้าใช้งานเว็บไซต์ Browser จะไม่เก็บ … Read more

วิธี Install Windows Service (ที่เขียนด้วย VS.Net) ตัวเดียวกันมากกว่า 1 ครั้ง

ปกติวิธี Install Windows Service ที่เขียนด้วย VS.Net เป็นดังนี้ InstallUtil.exe MyService.exe และคำสั่ง Uninstall Windows Service ที่เขียนด้วย VS.Net เป็นดังนี้ InstallUtil.exe /u MyService.exe อย่างเช่นมีไฟล์ Windows Service ชื่อ KillLoginSession โดยจะมีทั้ง file exe และ file config ไว้ใน folder C:\service1 ดังรูป เมื่อ run คำสั่งดังนี้ %WINDIR%\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\InstallUtil.exe c:\service1\KillLoginSession.exe แล้วเปิด Services ของ Windows ขึ้นมา จะมี Service KillLoginSession ปรากฎดังรูป ซึ่ง Service ตัวนี้จะมี Properties ดังนี้ คือมี Service … Read more