วิธีเปิด Zip file มี Password ที่ฝากไว้บน Google Drive บน iPhone/iPad

โจทย์คือ

  • ต้อง Export ข้อมูล ออกมาเป็น Excel ให้ผู้รับ เป็นรายคน (เป็นจำนวนมาก)
  • แต่ละคนได้ 1 ไฟล์
  • แต่ละไฟล์ ต้องเข้ารหัสผ่าน ซึ่ง ไม่เหมือนกันเลย (ผู้รับกำหนดมา)
  • ฝากไฟล์ไว้บน Google Drive แล้วส่ง Link แบบ Anyone who has link can view เพราะ ผู้รับบางคนก็ไม่มี Google Account / บางคนไม่รู้ว่าบน iPhone/iPad ใช้ Google Account อะไร / บางคนก็ … บลา ๆ ๆ ๆ สรุป ใช้วิธี Google Account Permission ไม่ได้
  • ทุกอย่าง ทำเป็น routine ทุกเช้า อัตโนมัติ

MS Excel สามารถตั้ง Password ได้ ทำให้ก่อนเปิดต้องใส่รหัสผ่าน แต่ ต้องทำ Manual ถ้าต้องทำงี้ทุกไฟล์ ทุกวัน ไม่รอดแน่

สุดท้าย มาจบที่ Encrypt ด้วย Zip Password แล้วกัน (เดี๋ยวิธีสร้างด้วย python ทั้งหมด ค่อยมาเล่าให้ฟัง)

ปัญหาคือ สร้างได้ เอาไปฝากไว้ที่ Google Drive ได้ ผู้ใช้เข้าถึงได้แล้ว แต่ …. iPhone มันติดหน้านี้

วิธีแก้ไขคือ

  1. คลิกที่ รูป Share > Open in Safari

2. คลิก 3 จุด ด้านขวามือบน แล้ว เลือก Open in

3. เลือก Save to file

4. เลือกเป็น On my iPad / On my iPhone

5. สลับไปเปิด App Files เลือก On my iPad / On my iPhone

6. ก็จะมีช่องให้ใส่ Password ของแต่ละคน

จบนะ