วิธีเรียกข้อมูล ข้าม Database บน Postgresql

บน Postgresql สามารถเรียกข้อมูลข้าม Database ได้ แต่ต้องสั่งติดตั้ง dblink extension ก่อน ด้วยคำสั่ง จากนั้น ใช้คำสั่ง dblink() ใน FROM clause ซึ่ง Function นี้ จะต้อง return records มา ซึ่งเราจะต้องกำหนดชนิดของข้อมูลด้วย ดังตัวอย่างนี้ เป็นการเรียกไปยัง Database ชื่อ otherdatabase, Schema ชื่อ schema_name และเรียกข้อมูลจาก Table ชื่อ sometable โดยมี field ชื่อ id, fullname, dob หลังคำสั่ง dblink ต้องกำหนด้วยว่า records ที่ได้กลับมา มี Datatype เป็นอะไรบ้าง ในตัวอย่างข้างต้น กำหนด id เป็น Integer, … Read more