Day: December 8, 2020

การสร้าง Flow ใน Microsoft SharePoint

ผมใช้งาน SharePoint สำหรับจัดเก็บ data เพราะว่าเป็นวิธีที่สะดวก เนื่องจากหน่วยงานมีให้ใช้งานอยู่แล้ว ผมได้สร้าง List เพื่อบันทึกรายการ (item) เกี่ยวกับ การจัดการความเสี่ยง เอาไว้ใน subsite ชื่อ RISK เมื่อบันทึกไปสักระยะ พบว่า เมื่อถึงรอบถัดไปในการประเมินเพื่อการจัดการความเสี่ยง หากต้องคีย์ข้อมูลใหม่ทีละรายการ ทั้ง ๆ ที่ ข้อมูลส่วนมากจะเหมือนกับรอบก่อนหน้านี้ จึงคิดว่า น่าจะมีวิธีการ คัดลอกรายการบรรทัดที่ต้องการ ทุกคอลัมน์ มาเป็นรายการใหม่ ค้นหาดูใน SharePoint จะมีเครื่องมือที่เรียกว่า Flow ซึ่งจะเป็นส่วนที่ SharePoint เรียกว่า Power Automate ให้ใช้งาน แต่เราต้องสร้าง…