Month: November 2020

การสลับข้อมูลจาก Column เป็น Row ใน Excel

ท่านผู้อ่านที่ใช้งาน Excel น่าจะเคยเจอปัญหาหรือมีความต้องการที่ว่า มีข้อมูลที่มีลักษณะเป็น Column แต่ต้องการย้ายให้มาแสดงในรูปแบบ Row ถ้าต้อง copy แล้วมา paste ทีละตัวคงไม่สะดวกอย่างแน่นอน แต่ Excel ได้จัดเตรียมเครื่องมือสำหรับแก้ปัญหาเหล่านี้เอาไว้แล้ว ลองไปดูกันเลย 1.สมมติเรามีข้อมูลชื่อเดือนเก็บอยู่ในเ Excel ในคอลัมน์เดียวกันเรียงกันลงมาดังรูป 2. เลือกข้อมูลที่ต้องการย้ายทั้งหมดแล้ว copy เก็บไว้ 3. ไปยัง sheet หรือ cell ที่ต้องการ จากนั้นคลิกขวา ใต้เมนู Paste Options เลือกไอคอนที่ 4 (Transpose) 4. ก็จะได้ข้อมูลมาอยู่ในรูปแบบแนวนอน ดังรูป 5.…

คลายข้อสงสัย “ทำไมสแกนบาร์โคดจากเครื่องอ่านแล้วไม่ enter หรือ tab ให้”

ในการพัฒนาระบบที่ต้องมีการอ่านข้อมูลจากเครื่องสแกนบาร์โคดแบบสองมิติ (แบบแท่งหรือแบบเส้น) รูปแบบในการทำงานมักจะเป็นการอ่านข้อมูลจากตัวบาร์โคด จากนั้นตามด้วยอักขระ Enter หรือ Tab เพื่อเป็นการระบุว่าให้ส่งข้อมูลที่อ่านได้จากบาร์โคดให้กับฟังก์ชันใดฟังก์ชันหนึ่งเพื่อนำไปใช้งานต่อ แต่ในบางครั้งอาจจะเคยเจอปัญหาว่าทำไมเมื่อสแกนบาร์โคดแล้วไม่มีการ Enter หรือ Tab โดยอัตโนมัติ ทำให้ต้องกดปุ่ม Enter หรือ Tab เองทุกครั้งจากคีย์บอร์ด หรือต้องปรับแต่ง code เพื่อเพิ่มอักขระ Enter หรือ Tab ต่อหลังข้อมูลที่อ่านได้จากเครื่องสแกนบาร์โคด หนึ่งในแนวทางสำหรับการแก้ปัญหานี้อยู่ที่ตัวคู่มือสำหรับเครื่องสแกนบาร์โคดแต่ละรุ่นนั่นเอง โดยในที่นี้จะยกตัวอย่างกรณีที่เคยพบดังนี้ ตัวอย่างการตั้งค่าเครื่องอ่านบาร์โคด Honeywell รุ่น Xenon Model 1900 หาคู่มือการตั้งค่าตามรุ่น ซึ่งรุ่นนี้ คือ Xenon Model 1900 (ถ้าไม่มีคู่มือที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์…

[บันทึกกันลืม] วิธีติดตั้ง django-auth-ldap

การจะใช้ ldap backend บน django นั้น จะต้องติดตั้ง django-auth-ldap ซึ่งจะใช้คำสั่ง แต่ว่า อาจจะเจอ Error ประมาณนี้ เหตุเพราะ ใน container ที่ใช้ อาจจะไม่มีเครื่องมือในการ build วิธีแก้ไขคือ (ใน docker python:3.8) ให้ติดตั้ง package แล้วจึงค่อยติดตั้งผ่าน pip ก็จะเรียบร้อยครับ

วิธีสร้าง reverse proxy ด้วย Apache2 docker ด้วย subpath ใน Domain Name เดียวกัน

วิธีสร้าง reverse proxy ด้วย Apache2 docker ด้วย subpath ใน Domain Name เดียวกัน