วิธีทำให้ตั้ง password ใน windows server ได้ตามที่ต้องการ

เมื่อ create user ใหม่ใน windows server เราจะต้องตั้ง password ตามกฏที่ windows server กำหนดมาให้
ถ้าตั้งไม่ตรงตามกฎ windows server จะไม่ยอมให้สร้าง user
อย่างเช่นสร้าง user ชื่อ sysadmin แล้วตั้ง password ว่า sysadmin123
จะไม่สามารถสร้าง user ได้ ซึ่งจะมี error ขึ้นดังรูป

วิธีแก้ให้สามารถตั้ง password ได้ตามที่ต้องการมีดังนี้

  1. ที่หน้า Desktop ของ windows Server ให้ไปที่ปุ่มค้นหา(รูปแว่นขยาย) ตรง taskbar แล้วพิมพ์  gpedit.msc แล้วกดปุ่ม Enter ที่ keyboard
  • ให้เลือกตามลำดับดังนี้ Computer Configuration -> Windows Settings -> Security Settings -> Account Policies -> Password Policy.
  • Double click ที่ Password must meet complexity requirements
  • ให้เปลี่ยนจาก Enabled เป็น Disabled แล้วกด OK
  • ลองสร้าง user ใหม่อีกที โดยตั้งชื่อเป็น sysadmin แล้วตั้ง password ว่า sysadmin123

จะเห็นว่าสามารถสร้าง user ได้แล้ว