Oracle User expire โดยไม่ทราบสาเหตุ

นักพัฒนาบางท่านที่เพิ่งเริ่มพัฒนาระบบบนฐานข้อมูล Oracle อาจจะเคยเจอปัญหาเมื่อใช้ Oracle ตั้งแต่เวอร์ชัน 11 เป็นต้นไป นั่นคือ เมื่อสร้าง user บน Oracle และใช้งานไปได้ซักระยะอยู่ ๆ user นี้ก็เกิดก็ expire โดยที่ไม่ได้มีใครเข้าแก้ไขการตั้งค่าของ user นี้ ซึ่งเหตุการณ์นี้อาจจะมีสาเหตุแบบเดียวกับที่จะนำเสนอในบทควาามนี้ก็เป็นได้

หมายเหตุ ในบทความนี้จะใช้ Oracle SQL Developer ซึ่งเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงและจัดการฐานข้อมูล Oracle มาช่วยในการอธิบายเพื่อให้เห็นภาพได้ง่ายขึ้น

ขั้นตอนการตรวจสอบที่มาของปัญหาและการแก้ไข

  1. login ด้วย sys
  2. ตรวจสอบการตั้งค่า Default Profile โดยเลือกเมนู View –> DBA

3. ในหน้าต่าง DBA เลือกเพิ่มการเชื่อมต่อโดย SYS

4. ไปที่การตั้งค่า Default Profile

5. คลิกขวาที่ Default แล้วเลือก Edit

6. จะปรากฏหน้าต่าง Default Profile

ซึ่งใน Oracle 11 เป็นต้นไป หลังจากติดตั้งและสร้าง Database แล้ว ใน Default Profile จะมีการตั้งค่าเริ่มต้นไว้ดังรูป โดย Default Profile จะมีผลกับ user ที่ถูกสร้างใหม่ และค่าที่ทำให้ user หมดอายุโดยอัตโนมัติก็คือ “Expire in (days)” นั่นเอง จึงเป็นที่มาของการที่ user expire เองโดยที่ไม่ได้มีการเข้าไปแก้ไขข้อมูลใด ๆ ของ user นี้

7. การแก้ไขไม่ให้ user ที่สร้างใหม่ expire อัตโนมัติ ทำได้โดยการแก้ค่า “Expire in (days)” ให้เป็น UNLIMITED

เมื่อแก้ไขแล้ว user ใหม่ที่ถูกสร้างหลังจากนี้ก็จะใช้งานได้ตลอดไม่มีวัน expire แต่ส่วนของ user ที่เคยสร้างไปก่อนหน้านี้ ผู้พัฒนาจะต้องเข้าไปปรับแก้วันที่ expire เป็นราย user ไป