การตั้งค่า TeamViewer ให้ Remote ด้วย IP Address

การตั้งค่า TeamViewer ให้ remote ด้วย IP Address จะช่วยให้เราจดจำ ID ได้ง่ายขึ้น และ ไม่จำเป็นต้อง remote ผ่าน Internet แต่ต้องเป็นเครื่องที่อยู่ใน network เดียวกัน มีวิธีการตั้งค่าดังนี้

  1. เปิดโปรแกรม TeamViewer แล้วกดที่เมนู Extras

2 กดที่ Options

3. ที่ Incoming LAN connections ให้เลือกเป็น accept หรือ accept exclusively

  • accept จะสามารถใช้ได้ทั้ง LAN และ Internet
  • accept exclusively ใช้ได้แค่ LAN เท่านั้น

เสร็จแล้วให้กดปุ่ม OK

ถ้าเลือกเป็น accept ตรง Your ID จะแสดงเป็นตัวเลขแบบปกติ ซึ่งจะ remote โดยใช้ตัวเลข Your ID ก็ได้ หรือจะ remote ด้วย IP Address ก็ได้ถ้าอยู่ใน network เดียวกัน

ถ้าเลือกเป็น accept exclusively ตรง Your ID จะแสดงเป็นเลข IP Address ซึ่งจะ remote โดยใช้ IP Address ได้อย่างเดียวเท่านั้นและต้องอยู่ใน network เดียวกันด้วย