ข้อมูลใน DropdownList แรกจนถึง DropdownList สุดท้ายกับค่าที่เหลืออยู่ของเขา ด้วย LINQ

ในช่วงที่ผ่านมา ได้มีการพัฒนาระบบโดยมีการนำ LinQ มาใช้นิด ๆ หน่อย ๆ (มือใหม่หัดใช้ >< ) ซึ่งมีอยู่ฟังก์ชันนึงที่เกี่ยวกับ การ Bind ค่า DropdownList กรณีที่มี DropdownList หลาย ๆ ตัวและไม่อยากให้ค่าที่เคยเลือกจาก DropdownList ก่อนหน้าไปแสดงใน DropdownList ถัดไปอีก น่าสนใจทดลองใช้แล้วทำงานได้ดี ผู้เขียนจึงนำมาเขียนเพื่อไว้เตือนความจำ จะได้กลับมาอ่าน แนวคิดและวิธีการดังนี้ค่ะ

ในขั้นตอนแรก สร้าง Data ที่ชื่อว่า MyList เก็บข้อมูล id และชื่อ เพื่อเตรียมเป็น DataSource สำหรับ Bind ให้กับ DropdownList1 ดังนี้

class MyList
{
  private string id = string.empty;
  private string name = string.empty;

  public MyList(string _id, string _name)
  {
    id = _id;
    name = _name;
  }

  public string ID
  {
    get{return id;}
    set {id = value;}
  }

  public string Name
  {
    get{return name;}
    set {name = value;}
  }
}

ต่อมากำหนดค่าให้กับ MyList เพื่อผูกให้กับ DropdownList1

List<MyList> mylist = new List<MyList>{
          new MyList(1,'name1'),
          new MyList(2,'name2'),
          new MyList(3,'name3'),
          new MyList(5,'name5'),
          new MyList(10,'name10')
          };

ผลลัพธ์ของ DropdownList1 ได้ดังนี้

ID     Name
1 name1
2 name2
3 name3
5 name5
10 name10

ต่อมา กำหนดว่า DropdownList1 เลือกค่าเป็น ID = ‘2’

string mySelectedValue = '2';

จากนั้น ที่ Event SelectedIndexChange ของ DropdownList1 ให้ใส่ Code ดังนี้

var myDataSource = from d in MyList
where !mySelectedValue.Contains(d.ID)
select d;

จากนั้นผูก myDataSource ให้กับ DropdownList2 ค่าล่าสุดใน DropdownList2 จะแสดงดังด้านล่าง โดยที่ ID = ‘2’ จะหายไป เนื่องจากถูกเลือกไปแล้ว ดังนี้

ID     Name
1      name1
3      name3
5      name5
10     name10

กรณีที่มี DropdownList3 ก็ให้ทำเหมือนขั้นตอนก่อนหน้า ตัวอย่างกำหนดค่าการเลือกของ DropdownList1 = ‘2’ และ DropdownList2 = ‘5’ ดังนี้

string mySelectedValue = '2,5';

จากนั้น ที่ Event SelectedIndexChange ของ DropdownList2 ให้ใส่ Code แบบเดิม

var myDataSource = from d in MyList
where !mySelectedValue.Contains(d.ID)
select d;

จากนั้นผูก myDataSource ให้กับ DropdownList3 ค่าล่าสุดใน DropdownList3 จะแสดงดังด้านล่าง โดยที่ ID = ‘2’ และ ‘5’ จะหายไป เนื่องจากถูกเลือกไปแล้ว ดังนี้

ID      Name
1      name1
3      name3
10      name10

จะเห็นได้ว่าเราใช้ Query เดียวกันในหลาย ๆ DropdownList ดังนั้นสามารถทำ Query นี้ให้เป็นฟังก์ชันเพื่อเรียกใช้งานได้

หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับผู้อ่านนะคะ \(@^0^@)/