วิธีการระบบการจองตั๋ว (Ticket Reservation System ) alf.io

ALF.io เป็น Open Source Ticket Reservation System แบบ Web Application

 • ผู้ดูแลระบบสามารถสร้าง Event อย่างเช่นงานประชุมสัมนา เมื่อเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ (แบบเก็บเงินหรือฟรีก็ได้) กำหนดจำนวนที่นั่งได้
 • ผู้เข้าร่วมงานกรอกข้อมูลส่วนตัว (และชำระเงินก็ได้)
 • ระบบจะส่ง Ticket ไปให้ทาง Email ในรูปแบบ QR Code
 • เมื่อถึงวันงาน เจ้าหน้าที่ที่หน้างานติดตั้ง Application บน Smartphone ของตนเอง (ซึ่งต้องลงทะเบียนกับระบบ)
 • ผู้เข้าร่วมงานแสดง QR ของตนเองให้เจ้าหน้าที่ Scan ได้เลย

วิธีการติดตั้ง

ต่อไปนี้ เป็นวิธีการติดตั้ง alf.io รุ่น 2.0-M1-1909 บน Windows 10 Education และ Windows Server 2016

Prerequisite

 1. Java JDK
  เนื่องจาก alf.io พัฒนาด้วย Java รุ่น 12 จึงแนะนำให้ติดตั้ง Oracle JAVA SE รุ่นล่าสุด (ปัจจุบันคือ Java SE 13) โดยสามารถ download จาก Link นี้
  https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
 2. Database Server
  สำหรับ Database แนะนำให้ใช้ Postgresql (ปัจจุบัน รุ่นล่าสุดคือ รุ่น 11) จากนั้น
  – สร้าง Database ชื่อ alfio
  – User ชื่อ alfio ให้สามารถสิทธิ์ CREATE ได้ โดยสามารถ Download จาก Link นี้
  https://www.postgresql.org/download/windows/

ขั้นตอนการติดตั้ง

 1. สร้าง Folder
  เช่น C:\alfio เป็นต้น
 2. Download alf.io
  จาก https://github.com/alfio-event/alf.io/releases/tag/2.0-M1-1909
  เลือกไฟล์ชื่อ alfio-2.0-M1-1909-boot.war
  เก็บไว้ใน Folder ที่สร้างขึ้น (ในที่นี้ C:\alfio)
 3. สร้างไฟล์ Configuration
  สร้างไฟล์ชื่อ application.properties เพื่อกำหนดค่าเกี่ยวกับ Database ได้แก่ Host, Database, User, Password และอื่น ดังตัวอย่าง (อย่าลืมเปลี่ยน Password ให้ตรงกับที่ตั้งไว้)
datasource.dialect=PGSQL
datasource.driver=org.postgresql.Driver
datasource.url=jdbc:postgresql://localhost:5432/alfio
datasource.username=alfio
datasource.password=ALFIO_PASSWORD_HERE
datasource.validationQuery=SELECT 1
spring.profiles.active=dev

Run !

ด้วยคำสั่ง

java -jar alfio-2.0-M1-1909-boot.war

หน้า Event

http://localhost:8080/

หน้า Admin

http://localhost:8080/admin

ตัวอย่างการใช้งาน

https://ticket.psu.ac.th/event/KPC2019/

เมื่อ Admin ของงาน (แต่ละ Server มีได้หลาย Event) สร้าง Ticket ให้ หรือ ผู้สนใจเข้าร่วมงาน เข้ามาสมัครร่วมงานเองก็ได้ จะได้ Email แจ้งดังนี้

ซึ่งจะมี QR Code แนบมา (ที่เห็นเป็น # เพราะยังไม่ได้ใส่ Font ภาษาไทยในการ Generate PDF ให้ถูกต้อง — ไว้ค่อยเล่าให้ฟัง)

เมื่อถึงวันงาน เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน จะติดตั้ง Application ลงใน Smartphone ของตนเอง แล้วมีการสร้าง Account เพื่อรับ Check-in (ค่อยมาลงรายละเอียด)

ก็สามารถคลิกที่ Scan Attendees QR Code ของผู้มาลงทะเบียนเข้างานได้เลย

หวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับ