Variables ใน Robot Framework

วันนี้เรามาดูตัวแปร ใน Robot Framework กันดีกว่า ดู ๆ ไปตัวแปรมันก็แปลกดีนะ มาดูกันว่าเป็นไงบ้าง Case Insensitive –> ตัวพิมพ์เล็ก – พิมพ์ใหญ่เป็นตัวเดียวกัน Ignore space –> ไม่สนใจช่องว่าง Ignore underscore –> ไม่แคร์ Underscore 555 มาดูประเภทของตัวแปรกัน ดังรูปจ้า ค่าคงที่ List Dictionary หรือ Json ตามตัวอย่าง มารันดูข้อมูลกันจะเห็นได้ว่ามันจะรันตามลำดับ ที่เราแสดง Log to console ลองดูว่าถ้าเราจะให้แสดง List เฉพาะคำว่า Chotkaew จะทำยังไง ให้มองว่า Thichaluk เป็น index ที่ 0 และ Chotkaew เป็น index ที่ 1 … Read more