แนะนำ Knex js

สำหรับผู้ที่เขียน web แล้วต้องมีการเชื่อมต่อกับ database นั้น การเชื่อมต่ออาจไม่ใช่เรื่องง่าย ถ้าจะใช้ JavaScript มาช่วยอาจมีความซับซ้อนหรือมีความยุ่งยากมาก ดังนั้นจึงมี tool เพื่อนำมาใช้ในการจัดการ database โดยเฉพาะผู้ที่ถนัด Node.js และ Browser โดย tool ที่กล่าวถึงนั้น คือ “knex.js” knex.js เป็น SQL query builder ที่สามารถต่อกับฐานข้อมูลได้หลากหลาย สามารถที่จะเรียนรู้เข้าใจง่ายและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอด โดยปัจจุบันสามารถรองรับการทำงานกับ database  Postgres, MSSQL, MySQL, MariaDB, SQLite3, Oracle, และ Amazon Redshift สามารถรันได้ทั้ง Node.js และ Browser รองรับ transactions, polling, streaming queries, promise และอื่นๆ การติดตั้งสามารถลงผ่าน npm ได้เหมือน ตัวอื่นๆในตระกูล Node เช่น npm … Read more

Gatsby Framework

Gatsby คืออะไร? เป็น open source framework มีพื้นฐานมาจาก React เป็น Static Site Generator กล่าวคือเมื่อเขียนเว็บ -> Build -> HTML+ css + javascript -> Deploy กับ web server หลายๆเว็บ เช่น apache, firebase, github pages หรือ netlify อื่นๆ อีกหลายเว็บ Create Gatsby Project ก่อนอื่นเราจะต้องมาติดตั้งตัว gatsby-cli ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งคำสั่ง Yarn หรือ NPM ดังภาพที่ 1 npm install -g gatsby-cli yarn global install gatsby-cli เมื่อเราติดตั้ง … Read more

Create Excel 2007 file using Interop services.

Microsoft Office Interop (Excel Automation)คือ ตัวเลือกอีกทางหนึ่งที่ใช้สำหรับ สร้าง อ่าน เอกสาร Excel (XLS, XLSX, CSV) จากการพัฒนาโดยใช้   C# หรือ VB.NET แต่บทความนี้จะขอยกตัวอย่างการพัฒนาเพื่อสร้างเอกสารโดยใช้ C# ค่ะ Step 1  เปิด Visual Studio File>New>Project เลือก Visual C#> Windows > Select Console Application Step 2  เลือก >> Project Menu >> เลือก Add References >> เลือกที่ Tab COM >> กด “Microsoft Excel 12.0 Object Library”  … Read more

TFS : (ตอน) การติดตามการดำเนินโครงการ

จากบทความ การบริหารโครงการโดยใช้เครื่องมือ Team Foundation Server (Phase 4 : การวางแผนงาน)และการบริหารโครงการโดยใช้เครื่องมือ Team Foundation Server (Phase 5 : การตรวจสอบงานที่ได้รับมอบหมาย และการบันทึกผลการทำงาน)ได้กล่าวถึง ขั้นตอนการใช้ TFS ในการวางแผน การเข้าไปดูงานที่ได้รับมอบหมาย และการบันทึกผลการปฏิบัติงาน บทความต่อไปนี้ จะเป็นเนื้อหาต่อเนื่องจาก 2 บทความข้างต้น นั่นคือ เราจะสามารถใช้ TFS ในการติดตามผลการดำเนินงานได้อย่างไรบ้าง ในกระบวนการบริหารจัดการโครงการ “ขั้นตอนการติดตามงาน” ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างมาก และเป็นขั้นตอนที่ผู้จัดการโครงการต้องปฏิบัติ และปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถตรวจสอบความล่าช้าของโครงการ และค้นหาปัญหาที่ทำให้ล่าช้า เพื่อนำไปสู่แนวทางแก้ไขที่ทันเวลานั่นเอง TFS สามารถตรวจสอบ หรือติดตามงานได้หลายวิธี ในบทความนี้ ได้หยิบยกมาให้เห็นด้วยกัน 3 วิธี อย่าให้เสียเวลา เรามาทำความรู้จัก ในแต่ละวิธีกันเลยค่ะ…. วิธีที่ 1 ตรวจสอบจาก Stage โดย StageTO … Read more

บริหารจัดการ App Passwords บน Office 365

App passwords คือ password ที่จำเป็นต้องใช้บนแอพพลิเคชั่นใดๆ ก็ตามที่ไม่สามารถผ่าน Multi-factor authentication ได้ เช่น Outlook, Lync เป็นต้น เริ่ม…ได้ เข้าระบบที่ http://email.psu.ac.th หรือ https://outlook.com/email.psu.ac.th คลิกที่รูปโปรไฟล์ที่มุมบนขวา (หรือชื่อย่อ หลังปุ่มกระดิ่ง) เลือก My account จะได้ดังรูป คลิก Security & privacy คลิก Additional security verification คลิก Create and manage app passwords จะเปิดหน้าต่างใหม่ ซึ่งสามารถจำหน้านี้ไว้ใน Bookmark ได้เลย https://account.activedirectory.windowsazure.com/AppPasswords.aspx คลิก create ตั้งชื่อที่เราเข้าใจว่าคือ app ไหน คลิก Next จะได้ password สำหรับใช้งานได้ทันที ก็เอาไปใช้ได้เลยแล้วคลิก … Read more