Day: June 28, 2019

วิธีการคำนวณหาอายุด้วย Oracle Datetime Functions

อายุเป็นเพียงตัวเลข มีคนพูดไว้แบบนี้ แล้วถ้าเราอยากจะรู้ล่ะว่าไอ้ตัวเลข จำนวนปี จำนวนเดือน และจำนวนวัน ของอายุเรามันเป็นตัวเลขอะไร ถ้าไม่อะไรมากใช้เครื่องคิดเลข หรือนับเอาก็ได้อยู่ แต่ถ้าต้องคำนวณของทุกคนในองค์กรล่ะจะนับเอง หรือเครื่องคิดเลขก็คงไม่ไหวแล้ว ดังนั้นวันนี้จึงจะขอแนะนำ Oracle Datetime Functions ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อคำนวณหาอายุของเรากันค่ะ Oracle Datetime Functions ที่จะแนะนำในวันนี้คือ ฟังก์ชัน TRUNC (date), ADD_MONTHS และฟังก์ชัน MONTHS_BETWEEN โดยมีรายละเอียดของฟังก์ชันดังนี้ ฟังก์ชัน คำอธิบาย ADD_MONTHS เพิ่มจำนวนเดือนลงในวันที่ที่ระบุ MONTHS_BETWEEN หาจำนวนเดือนระหว่าง 2 วันที่ที่ระบุ TRUNC (date) คืนค่าวันที่พร้อมส่วนเวลาของวันที่ตัดให้เป็นหน่วยที่ระบุ ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชัน…