SQL Expression สำหรับหาช่วงเวลาที่ต้องการ

ใครที่เคยสร้าง Materialized View จะทราบว่าต้องมีการกำหนดช่วงเวลาเพื่อให้ Materialized View นั้นทำการ Refresh ข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน หรือแม้แต่ Job ก็เช่นกันต้องกำหนดช่วงเวลาเพื่อให้ Job ทำงานตามช่วงเวลาที่กำหนด บางคนอาจจะเจอปัญหาว่าไม่รู้ว่าต้องกำหนดอย่างไร เช่น อยากให้ทำงานทุก 8 โมงเช้า หรืออยากให้ทำงานทุกเที่ยงคืน เป็นต้น เพื่อให้ปัญหานั้นหมดไป เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับช่วงเวลาบน Oracle กันดีกว่า

จากที่เราทราบกันว่า 1 วันมี 24 ชั่วโมง 1 ชั่วโมงมี 60 นาที และ 1 นาทีมี 60 วินาที บน Oracle เราสามารถเขียนเป็น Expression ได้ตามตัวอย่างข้างล่างนี้

ช่วงเวลา : PeriodExpression 1Expression 2
1 Day11
1 Hour1/241/24
1 Minute1/(24*60)1/1440
1 Second1/(25*60*60)1/86400

ดังนั้นจาก Expression ข้างต้นเราก็สามารถเขียนช่วงเวลา ด้วย SQL Expression ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ช่วงเวลาที่ต้องการSQL Expression
Nowsysdate
Tomorrowsysdate+1
Yesterdaysysdate-1
One hour from nowsysdate + 1/24
Ten minutes from nowsysdate + 10/1440
Thirty seconds from nowsysdate + 30/86400
Tomorrow at 12 Midnighttrunc(sysdate+1)
Tomorrow at 8 AMtrunc(sysdate+1) + 8/24
Yesterday at 10 AMtrunc(sysdate-1) + 10/24
Next Monday at 12 Noonnext_day(trunc(sysdate),’MONDAY’) + 12/24

คราวนี้เราลองมาเขียนคำสั่งในการ select ข้อมูลตามช่วงเวลาที่ต้องการกันดีกว่าค่ะ

ตัวอย่างที่ 1 ต้องการ query ข้อมูลเพื่อหาข้อมูลช่วงเวลาดังนี้ วันเวลาปัจจุบัน, หนึ่งชั่วโมงถัดไปจากปัจจุบัน, พรุ่งนี้ตอนเที่ยงคืน และพรุ่งนี้ตอน 8 โมงเช้า สามารถเขียน query เพื่อให้ได้ช่วงเวลาที่ต้องการได้ดังนี้ค่ะ

ผลลัพธ์ที่ได้จาก query ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2 ต้องการ query ข้อมูลเพื่อหาข้อมูลช่วงเวลาดังนี้ วันเวลาปัจจุบัน, สิบนาทีถัดไปจากปัจจุบัน, 30 วินาทีถัดไปจากปัจจุบัน และเวลาเที่ยงของวันศุกร์ถัดไป สามารถเขียน query เพื่อให้ได้ช่วงเวลาที่ต้องการได้ดังนี้ค่ะ

ผลลัพธ์ที่ได้จาก query ตัวอย่างที่ 2

จาก 2 ตัวอย่างข้างต้นคิดว่าก็พอจะเป็นแนวทางให้กับทุกท่านได้สามารถกำหนดช่วงเวลาที่ต้องการได้ไม่มากก็น้อย