วิธีตรวจสอบรุ่นของ CPU ว่าสามารถใช้งาน Tensorflow ได้หรือไม่

ปัญหา สร้างเครื่องบน VMWare ESXi รุ่นล่าสุดก็แล้ว ลงเป็น Windows Server 2016 DataCenter ก็แล้ว ตาม Spec ของ Tensorflow (Version ล่าสุด 1.12) บอกว่า ใช้ Python 3.6 ก็ลงแล้ว (ยังใช้กับตัวล่าสุด 3.7 ไม่ได้)  ติดตั้ง Tensorflow ก็ลงตามปรกติ ก็สำเร็จเรียบร้อยดี แต่พอลอง import ปรากฏว่าเกิด Error “Failed to load the native TensorFlow runtime.” ทั้ง ๆ ที่ลงบน Physical Server ที่ไม่ใช่ VMWare ก็ใช้งานได้ปรกติ ทำไม ??? ตั้งสมมุติฐาน Hardware มีความแตกต่างอะไร ระหว่าง VMWare กับ … Read more