วิธีติดตั้ง HTTPS ด้วย Certificate ของ Let’s Encrypt

จาก มาใช้งาน let’s encrypt กันเถอะ ของอาจารย์ฉัตรชัย ผมขอขยายความต่อ เอาแบบว่า Copy-Paste กันเลย โดยในที่นี้ … OS เป็น Ubuntu 18.04 Web Server เป็น Apache ที่ Firewall เปิดให้เข้าถึง TCP 80 / 443 จาก Internet ได้ — มันจำเป็นสำหรับการ Verification ของ Certbot ครับ *** ในเบื้องต้นนะ 🙂 *** Let’s Encrypt คืออะไร อ่าน …https://letsencrypt.org/getting-started/ เริ่มต้น ต้องติดตั้ง Certbot ก่อน อ่าน …https://certbot.eff.org/ ดูต้นฉบับการติดตั้งของ Ubuntu 18.04 และใช้ … Read more