ขั้นตอนการติดตั้ง Django ด้วย Python3 บน Windows

ขั้นตอนการติดตั้ง Django ด้วย Python3 บน Windows

 1. ติดตั้ง Python จาก https://www.python.org/downloads/
 2. เปิด cmd โดย Run As Administrator
 3. ใช้คำสั่ง
  python -m pip install django
 4. ทดสอบโดยใช้คำสั่ง
  python -m django --version
 5. สร้าง Project ด้วยคำสั่ง
   django-admin startproject mysite
 6. เข้าไปใน project “mysite” directory ด้วยคำสั่ง
  cd mysite
 7. ทดสอบ runserver
  python manage.py runserver
 8. เปิด website:
  http://127.0.0.1:8000/

เดี๋ยวมาต่อเรื่อง การสร้าง App, การใช้ Database, การ Authentication และการสร้าง REST API เพื่อใช้งานกับ OAuth2