รู้จัก Angular กันดีกว่า

Angular เป็น Front-end JavaScript Framework ที่ทำงานบนฝั่ง Client ที่เรานำไปสร้าง Reactive Single Page Applications (SPA) ซึ่งก็คือทุกๆหน้าจะถูกโหลดมารวมอยู่ในหน้าเดียว การคลิ๊กเปลี่ยนหน้าหรือการคลิ๊กปุ่มต่างๆ จะทำให้เรารู้สึกเหมือนเป็น Desktop Application ที่ไม่มีการโหลดเปลี่ยนหน้า Angular เป็น Model-View-Controller (MCV) และยังเป็น Model-View-ViewModel (MVVM) อีกด้วย มีการเชื่อมการทำงานระหว่าง JavaScript เข้ากับ DOM Element ของ HTML ใช้การทำงาน client-side template สามารถสร้าง template ไปใส่ไว้ในที่ที่เรากำหนดไว้ได้ และเป็น 2-way data binding เพื่อ sync Model กับ View เดิม Angular 1 เป็น javascript และตั้งแต่ Angular … Read more

How to install PSU SSL VPN Client ubuntu 18.04

เปิด terminal เริ่มด้วยการติดตั้งโปรแกรมที่จำเป็น sudo apt install -y openfortivpn สร้างแฟ้ม /home/username/fortivpn.config มีข้อความว่า host = vpn2.psu.ac.th port = 443 username = PSU Passport Username password = PSU Passport Password trusted-cert = 34df1a6bd3705782fd17152de0c4fe0b3e7f31302cbdcf737b113c17a5b9ff09 สั่งรันคำสั่ง sudo openfortivpn -c fortivpn.config ได้ข้อความประมาณว่า แปลว่าเชื่อมต่อได้แล้ว หากต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อให้กด ctrl-c จะได้ข้อความประมาณว่า แปลว่ายกเลิกการเชื่อมต่อแล้ว ต้องเปิด terminal ที่รันคำสั่ง openfortivpn ไว้ตลอดเวลาที่เชื่อมต่อห้ามปิด จบสไตล์คอมมานไลน์ …. หากอยากได้ง่ายกว่านี้ ติดตั้งโปรแกรม OpenFortiGUI โหลดที่ https://hadler.me/linux/openfortigui/ โดยเลือกโปรแกรมสำหรับ Ubuntu … Read more