วิธีการใส่เลขหน้า ให้กับเอกสาร PDF แบบบ้าน ๆ

สืบเนื่องจาก ทะเลาะกับ Printer เป็นวันๆ เพื่อที่จะใส่เลขหน้าให้กับเอกสาร PDF เสียกระดาษ เวลา และอารมณ์ไปเยอะ สุดท้าย ก็ได้วิธีการ เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ จึงอยากนำมาเล่าสู่กันฟัง

  1. Printer ที่ใช้เป็น Ricoh Africo MP301 SPF
  2. รุ่นนี้ มีที่ใส่กระดาษ 2 Tray อันบนคือ Tray 1 เอาไว้ใส่กระดาษเปล่า ส่วน อันล่าง Tray 2 ไว้ใส่กระดาษใช้แล้ว ซึ่ง ในที่นี้ เราจะเอาไว้ใส่กระดาษที่มีเลขหน้าในขั้นตอนต่อไป
  3. ปัญหาคือ ต้องจัดรูปเล่มเอกสารใหม่ เอาไฟล์ Word บ้าง PowerPoint บ้าง ภาพจากการ Capture บ้าง มารวม ๆ กัน เป็นเอกสารใหม่ ที่ต้องมีเลขหน้ากำกับ
  4. วิธีการคือ สร้าง PowerPoint หรือ Word ก็ได้ ที่มีเลขหน้า อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ และ จำนวนแผ่นที่เท่ากับจำนวนทั้งหมดที่ต้องการ  แล้วสั่งพิมพ์ออก Tray 1 ปรกติ
  5. จากนั้น นำกระดาษที่พิมพ์เลขหน้าเสร็จแล้ว กลับมาใส่ใน Tray 2 *** จุดสำคัญคือ การวางหัวกระดาษ*** ให้หันไปทางซ้ายมือ ดังภาพ
  6. จากนั้น ก็ Print สิ่งที่ต้องการใส่ เลขหน้า ตามลำดับ ลงไปที่ Tray 2
  7. สุดท้าย เราก็จะได้ กระดาษที่มีเนื้อหาตามต้องการ พร้อมเลขหน้าตามลำดับ
    ในภาพนี้ ได้ผลออกมาแล้ว นำกลับไป Scan เป็น PDF อีกครั้งหนึ่งที่ความละเอียด 600 dpi แบบ Photo

หวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับ