การทดสอบแบบอัตโนมัติ ด้วย Robot framework กับ Selenium Library (ตอนที่ 1 การติดตั้ง)

วันนี้จะมาเล่าเรื่องการทดสอบแบบ Automate ด้วย Robot framework ค่ะ Robot framework ก็คือการทดสอบการทำงานของระบบที่สร้างขึ้น ให้ง่ายและรวดเร็วด้วยการทำ Automate Testing ซึ่งจุดขายของมันคือ Robot Framework สามารถ Test data , executes test cases ออกมาเป็น report และ logs ได้ Robot Framework implement มาจาก ภาษา Python ดังนั้นเราก็ต้อง install Python กันก่อน โดย Dowloadที่ https://www.python.org/ftp/python/2.7.8/python-2.7.8.msi  ติดตั้งง่าย ๆ มี Next คลิก Next  เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วมาลองใช้คำสั่งใน Command line ดังรูป ถ้าได้ผลลัพธ์ดังรูปแสดงว่าเราติดตั้ง Python เรียบร้อยแล้วค่ะ ต่อไปก็ทำการ Download get-pip.py … Read more