เตาะแตะไปกับ Docker ตอนที่ 13 Docker Machine

Docker Machine คือ tool ที่ใช้สำหรับจัดเตรียม (Provision) docker เป็น virtual hosts บน Mac หรือ Windows รวมถึง ติดตั้งเพิ่ม docker บน Native Linux Host ที่มีอยู่แล้วในเครือข่ายของคุณ ยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถจัดเตรียม docker ไปบน cloud providers เช่น Azure, AWS, or Digital Ocean เป็นต้น Docker Machine จัดการ remote docker host เหล่านี้ด้วยการใช้คำสั่ง docker-machine การติดตั้ง Docker Machine ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้บนระบบปฏิบัติการอะไร ถ้าเป็น Windows ก็ให้ติดตั้ง Docker for Windows ซึ่งจะได้ Docker Engine … Read more