วิธีทำ Password-less SSH บน Ubuntu

ในการทำงานกับ Server Cluster ขนาดใหญ่ ซึ่งประกอบด้วย Ubuntu Server จำนวนมาก หากต้องแก้ไขระบบทั้งหมด โดยการ Secure Shell หรือ SSH เข้าไปทีละเครื่อง “โดยต้องเป็น root ด้วย” จะเป็นงานที่ใช้เวลาอย่างมาก เค้าจึงมีระบบที่เรียกว่า Password-less SSH โดยการแลกเปลี่ยน Public Key แทนที่จะต้อง Login ด้วย Username/Password และเนื่องจาก Ubuntu โดย Default ไม่มีการสร้าง root password (มี root แต่ไม่มี password –> ก็เลย Login ไม่ได้ด้วย Password) ซึ่งก็ดีในเรื่องของ Security แต่ทำให้การทำงานยุ่งยากนิดหน่อย บทความนี้จะกล่าวถึงวิธีการทำ Password-less SSH รวมไปถึง การที่ไม่ต้องถาม Known Host … Read more