การใช้ GitHub Command Line #newbie

Prerequisite

  • ต้องมี GitHub Account ก่อน ทำตามวิธีการนี้ https://help.github.com/articles/signing-up-for-a-new-github-account/
  • สร้าง GitHub Repository บน Web ก่อน  (ในที่นี้ จะสร้าง Repository ชื่อ mynewrepo) ซึ่งจะได้ URL มาเป็น https://github.com/your-username/mynewrepo.git

สร้าง local repository

mkdir mynewrepo
cd mynewrepo
git init
git status

สร้างไฟล์ใหม่

# สมมุติสร้างไฟล์ใหม่
echo "Hello World" > mynewfile.txt
git add .
git status

ทำการ Commit

git commit -m "This is a first Commit"

สร้าง Connection ระหว่าง Local Folder กับ GitHub Repository

git remote add origin https://github.com/your-username/mynewrepo.git
git push -u origin master

จากนั้น ใส่ Username/Password ของ GitHub Account

ไปดูผลงานใน Repository “mynewrepo” ที่ https://github.com/your-username/mynewrepo

เมื่อมีการแก้ไขไฟล์

echo "Hello New World" >> mynewfile.txt
git status

ทำการ เพิ่ม > Commit > Push

git add .
git commit -m "This is a second Commit"
git push -u origin master

วนไป