เตาะแตะไปกับ Docker ตอนที่ 11 Docker Compose (LDAP services)

เราจะมาเรียนรู้ การใช้ docker compose รัน service 2 services คือ OpenLDAP และ phpLDAPadmin ซึ่ง docker จะมองว่าการใช้ docker compose คือ เรากำลังรัน project ที่ประกอบด้วย service หลาย ๆ service ให้แน่ใจว่าอยู่ที่ home directory ให้ใช้คำสั่งนี้ $ cd สร้างไดเรกทอรีของ project สมมติตั้งชื่อว่า ex1 $ mkdir ex1 $ cd ex1 สร้างไดเรกทอรี openldap ภายในมี dockerfile และไดเรกทอรีที่เกี่ยวข้อง ทำตามบล็อกเรื่อง “เตาะแตะไปกับ Docker ตอนที่ 9 Dockerfile (OpenLDAP)” สร้างไดเรกทอรี phpldapadmin … Read more