วิธีทำ Screen Mirror จาก Android ขึ้นมาแสดงบน PC (Ubuntu)

เนื่องจากเครื่อง Notebook ที่ใช้ ลง Ubuntu 17.04 Desktop จึงนำเสนอวิธีนี้ก่อน

 1. ใน Android ต้องเปิด Developer Options
 2. เปิด USB Debuging
 3. เสียบ Android กับ USB
 4. ที่เครื่อง Ubuntu Desktop ติดตั้งดังนี้
  sudo apt install adb android-tools-adb ffmpeg
 5. ใช้คำสั่งต่อไปนี้ เพื่อดูว่า มี Android มาต่อทาง USB หรือไม่
  lsusb
  ผลที่ได้
 6. ต่อไป ใช้คำสั่งต่อไปนี้ เพื่อดูว่า ADB เห็น Android หรือไม่
  adb shell screenrecord –output-format=h264 – | ffplay
 7. ผลที่ได้คือ หน้าจอ Android จะปรากฏบน PC (Ubuntu)

Reference:

 1. https://askubuntu.com/questions/213874/how-to-configure-adb-access-for-android-devices

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.