Month: July 2017

Test Flight: อัพโหลดแอพลิเคชั่นขึ้นทดสอบบน App Store โดยผู้ใช้จริง

ไม่ว่าจะพัฒนาแอพลิเคชั่นด้วยวิธีการใดก็ตาม เมื่อพัฒนาเสร็จเรียบร้อย และผ่านการทดสอบจากผู้พัฒนาเองโดยการใช้ Simulator หรืออุปกรณ์ที่ลงทะเบียนไว้ เรียบร้อยแล้ว สำหรับแอพพลิชั่น ที่มีผู้ใช้จำนวนมาก และต้องรองรับกับความหลากหลายของอุปกรณ์ทั้งรุ่นของระบบปฏิบัติการ ขนาดหน้าจอ และฮาร์ดแวร์ จำเป็นต้องมีการทดสอบ โดยผู้ใช้จริงจำนวนหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการลดข้อผิดพลาด เมื่อเปิดให้ใช้งานจริง โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ เข้าไปยัง https://itunesconnect.apple.com ทำการ Login ด้วย Apple Developer Account เลือกเมนู My Apps จะเข้าสู่หน้าจอจัดการ หากยังไม่มี Application Record ต้องทำการสร้างก่อน โดยคลิกที่ปุ่ม จากนั้นจะได้หน้าจอสำหรับป้อนข้อมูลแอพพลิเคชั่นของเรา กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน จากนั้นกรอกข้อมูลอื่นๆ อัพโหลดภาพตัวอย่างตามข้อกำหนดของ Apple ให้ครบถ้วน (รายละเอียดในส่วนนี้สามารถอ่านเพิ่มเติมจาก https://developer.apple.com/app-store/review)…

Fixed Table Header Scrolling

ในปัจจุบันในการพัฒนา website  เราจะเห็นว่า Table เกือบจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาของแต่ละหน้า  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการแสดงผลของการค้นหาข้อมูลต่างๆของเมนูหรือหัวข้อในแต่ล่ะเรื่อง บ้างก็อาจจะมีข้อมูลน้อย บ้างก็อาจจะมีข้อมูลเยอะ ทำให้การแสดงผลมีความยาวล้นหน้าเพจ ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีการนำ paging มาใช้แต่ในบางกรณีอาจจะมีความจำเป็นที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลในการค้นหาทั้งหมดในหน้าเดียวกัน  แต่ปัญหาที่ตามมาในการแสดงผลทั้งหมดในหน้าเดียวกันก็คือเมื่อเรา scroll ลงมาข้างล่างสุด Header ของตัวตารางจะไม่ Fixed ไว้ และเลื่อนหายไปข้างบน ทำให้ยากลำบากในการตรวจสอบข้อมูล เนื่องจากผู้ใช้งานอาจจะลืมว่าคอลัมภ์ที่กำลังตรวจสอบอยู่นั้นคือคอลัมภ์อะไร จึงต้อง scroll ขึ้นไปดู Header อีกครั้ง ทำให้มีความล่าช้าในการตรวจสอบข้อมูล วันนี้จึงนำวิธีการ Fixed Header ของตาราง โดยใช้ css มาเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนากับผู้อ่าน ดังนี้ค่ะ   ตัวอย่างที่1 (CSS ในหน้า Html…