การสร้าง JavaScript Dialog ด้วย Bootbox.js

เชื่อว่านักพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันทุกคนต้องเคยได้ใช้งาน JavaScript กันเพื่อทำให้เว็บแอปพลิเคชันสามารถทำงานได้ตามความต้องการ  ตัวอย่างตัวที่ใช้กันบ่อยๆ น่าจะเป็น JavaScript Confirm ใช้ในการยืนยันก่อนการดำเนินการต่าง ๆ เช่นการลบข้อมูล เพื่อป้องกันการคลิกปุ่มลบโดยไม่ได้ตั้งใจ ดังรูป

JavaScript Confirm บน Google Chrome

 

JavaScript Confirm บน Mozilla Firefox
ตัวอย่างโค้ดเรียกใช้งาน JavaScript Confirm

จากรูปจะเห็นว่า JavaScript Confirm บน Google Chrome และ Mozilla Firefox หน้าตาไม่เหมือนกัน ทั้งๆที่ใช้โค้ดเดียวกัน และปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่พบคือ หากเราต้องการให้ข้อความ “คุณต้องการลบข้อมูลรายการนี้ใช่หรือไม่?” มีการขึ้นบรรทัดใหม่ ใส่สี เพิ่มขนาดฟอนต์ จัดตัวหนา ตัวเอียงก็ไม่สามารถทำได้เลย แต่ถ้าต้องการให้แก้ปัญหาเหล่านี้ได้ก็ต้องใช้ตัวช่วย นั่นคือ Bootbox.js ซึ่งเป็น JavaScript library ที่ใช้งานร่วมกับ Bootstrap โดยใช้ Bootstrap modal มาทำหน้าที่แทน JavaScript Dialog ต่างๆ ทั้ง Alert, Confirm, Prompt และรวมถึง Custom Dialog ด้วย ทำให้หน้าตาของ Dialog จะเหมือนกันทุก Browser และสามารถจัดรูปแบบการแสดงผลได้ตามต้องการโดยใช้ CSS

วิธีการติดตั้ง

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ http://bootboxjs.com และเลือกดาวน์โหลดไฟล์ชื่อ bootbox.min.js หรือถ้าไม่ต้องการดาวน์โหลดก็สามารถใช้ CDN (https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootbox.js/4.4.0/bootbox.min.js) ได้เช่นกัน
 2. ใส่โค้ดอ้างอิงไปยัง bootbox.min.js ใน header tag ดังนี้
  <script src=”path/to/script/bootbox.min.js”></script>
  หรือ
  <script src=https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.9.1/jquery.min.js></script>

ตัวอย่างการใช้งาน Confirm Dialog

 1. กำหนดชื่อ CSS class ให้กับปุ่มลบ ในที่ตั้งชื่อว่า “confirm”

  กำหนดชื่อ CSS Class ให้กับปุ่มลบ
 2. แทรกโค้ด JavaScript ใน HTML ดังนี้

  JavaScript สำหรับ Confirm Dialog
 3. ลองเปิดเว็บด้วย Google Chrome และ Mozilla Firefox ก็จะได้ผลลัพธ์เหมือนกันดังรูป

  Confirm Dialog ที่สร้างขึ้นด้วย Bootbox.js

นอกจาก Confirm Dialog แล้ว ท่านสามารถดูตัวอย่าง Dialog แบบอื่นๆ ได้จากที่นี่ เพียงเท่านี้ก็จะสามารถสร้าง Dialog สวยๆ และมีความยืดหยุ่นไว้ใช้งานได้แล้ว