ไวรัส shortcut

เหตุที่ตั้งชื่อบทความว่า ไวรัส shortcut ไม่ได้หมายความว่าไวรัสประเภทนี้ชื่อ shortcut แต่เป็นอาการทีเกิดขึ้นเมื่อไวรัสตัวนี้ทำงาน โดยสาเหตุและลักษณะอาการที่พบคือ เมื่อเรานำ flash drive หรืออุปกรณ์จำพวก removable drive (เช่น external hardisk) ไปใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่ง ไฟล์ที่อยู่ใน flash drive หรือ removable drive จะหายไป และจะมีไฟล์ shortcut เกิดขึ้นแทนที่ โดย shortcut มักจะถูกตั้งชื่อเหมือนกับไฟล์ข้อมูลเดิมที่มีอยู่ ซึ่งหากเราเผลอเปิดไฟล์ shortcut ดังกล่าว ก็จะเป็นการไปเรียกไฟล์ไวรัสให้ทำงานนั่นเอง ส่วนไฟล์ข้อมูลเดิมนั้นไม่ได้หายไปไหน เพียงแต่เมื่อแรกเริ่มที่ติดไวรัสมานั้น ไฟล์เหล่านี้จะถูกซ่อนไว้ไม่ให้เห็นนั่นเอง

 

ตัวอย่างไฟล์ shortcut ที่ไวรัสสร้างขึ้น ข้อสังเกตุคือจะมีไอคอนเป็นแบบ shortcut (ไอคอนรูปลูกศร)

 

แนวทางการแก้ไข (ในบทความนี้จะยกตัวอย่างบน Windows 8.1)

 • อันดับแรกสิ่งที่ต้องเตรียมคือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ติดไวรัส เพื่อใช้สำหรับกำจัดไวรัสและกู้ข้อมูลที่อยู่ใน flash drive หรือ removable drive โดยคอมพิวเตอร์ควรมีความพร้อมดังต่อไปนี้
  – ติดตั้งโปรแกรม antivirus ที่อัพเดตฐานข้อมูลไวรัสล่าสุด กรณี Windows 8.1 จะมี antivirus มาพร้อมอยู่แล้วคือ Windows Defender ซึ่งควรอัพเดตฐานข้อมูลไวรัสให้ล่าสุดก่อน
  – ปิด Autorun หรือ AutoPlay เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟล์ใน  flash drive หรือ  removable drive ที่ติดไวรัส ถูกเปิดอ่านเมื่อมีการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุให้ไวรัสแพร่กระจายต่อไปได้
 • เชื่อมต่อ flash drive หรือ removable drive ที่ติดไวรัสเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ จากนั้นทำการแสกนไวรัสด้วยโปแกรม antivirus ที่เตรียมไว้  และทำตามคำแนะนำของโปรแกรม antivirus  เพื่อกำจัดไฟล์ไวรัสและไฟล์ shortcut ที่ถูกไวรัสสร้างขึ้นมา   ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้แล้ว อาจจะพบว่า drive จะกลายเป็นพื้นที่ว่าง ๆ แต่หากดู properties ของ drive แล้วจะพบว่ามีเนื้อที่ส่วนหนึ่งถูกใช้ในการเก็บข้อมูล ซึ่งที่จริงแล้วก็คือไฟล์ข้อมูลที่ถูกไวรัสซ่อนไปนั่นเอง

ตัวอย่าง falsh drive ที่ติดไวรัส หลังจากกำจัดไวรัสออกไปแล้ว จะเห็นเป็น drive ว่าง ๆ แต่เมื่อดู properties จะเห็นว่ามีเนื้อที่ส่วนหนึ่งที่มีการใช้เก็บข้อมูลอยู่

 

 • ส่วนของขั้นตอนการกู้ไฟล์ที่หายไปนั้น ก็คือการทำให้คอมพิวเตอร์ของเราเห็นไฟล์ที่ซ่อนไว้นั่นเอง
 • ซึ่งโดยปกตินั้น เราสามารถตั้งค่าการแสดงไฟล์ได้ในหน้าต่าง File Explorer โดยก่อนเข้าไปตั้งค่านี้ ให้เราเข้าไปที่ drive ที่ต้องการกู้ข้อมูลก่อน เพื่อจะได้เห็นผลจากการตั้งค่าได้เลย  จากนั้นเลือกเมนู View ที่อยู่ด้านบน แล้วเลือกเลือกเมนู Options แล้วเลือกคำสั่ง Change folder and search options เสร็จแล้วจะปรากฏหน้าต่างสำหรับตั้งค่า ต่อมาคือให้ไปที่แท็บ View จากนั้นให้ลองเลือกตัวเลือก ดังนี้
  • เลือก Show hidden files, folders, and drives จากนั้นกดปุ่ม Apply
  • หากไฟล์ที่ถูกซ่อนยังไม่ปรากฏ ให้เลือกตัวเลือก Hide protected operating system files (Recommended) แล้วกดปุ่ม Apply ซึ่งเมื่อถึงขั้นตอนนี้แล้ว ไฟล์ที่ถูกซ่อนไว้ก็น่าจะปรากฏขึ้นมาแล้ว
 • จะสังเกตเห็นว่าไฟล์ข้อมูลที่หายไปจะปรากฏขึ้นมา แต่ไอคอนจะเป็นสีจาง ๆ เนื่องจากถูกตั้งค่าให้เป็น Hidden โดยไวรัส และเมื่อดู properties ของไฟล์ จะพบว่าไม่สามารถเปลี่ยนค่าจาก Hidden เป็นปกติได้ เนื่องจากตัวเลือก Hidden ถูก disable อยู่
 • วิธีการแก้ไขเพื่อเอาค่า Hidden ออกทำได้ดังนี้คือ
  • อันดับแรก ให้กลับไปตัั้งค่าการแสดงผลไฟล์และโฟลเดอร์ให้เป็นเหมือนเดิมก่อน (ติ๊กเครื่องหมายถูกตัวเลือก Hide protected operating system files (Recommended) แล้วกดปุ่ม Apply) ไฟล์ก็จะถูกซ่อนไม่ให้เห็นเช่นเดิม  เพื่อจะได้ดูผลลัพธ์หลังจากแก้ปัญหาตามขั้นตอนแล้ว ว่าไฟล์ที่ซ่อนจะกลับมาแสดงให้เห็นเหมือนเดิมหรือไม่
  • เปิดหน้าต่าง command prompt แล้วพิมพ์ชื่อของ drive ที่ต้องการยกเลิกการซ่อนไฟล์
  • จากนั้นพิมพ์คำสั่ง attrib -s -h -r /S /D กดปุ่ม Enter
  • กลับไปตรวจสอบที่ drive ที่ต้องการกู้ข้อมูล ก็จะพบว่าไฟล์ที่ถูกซ่อนไว้กลับมาแสดงเช่นเดิม
  • อ้างอิงวิธีการจาก http://computertipeasy.blogspot.com/2014/03/hidden-file-and-folder-unlock-hidden.html

 

สรุป

แม้ไวรัสตัวนี้จะไม่ก่อความเสียหายมาก แต่ก็สร้างความรำคาญและทำให้เสียเวลาต้องมาแก้ไข ดังนั้น ข้อควรระวังก็คือ ไม่นำอุปกรณ์ประเภท removable drive ไปใช้งานกับคอมพิวเตอร์ที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นแหล่งแพร่กระจายของไวรัส และข้อพึงระวังอีกอย่างคือ การสำรองข้อมูลที่อยู่ใน removable drive ควรมีเก็บสำรองไว้ที่อื่นด้วย เพราะถ้าโชคไม่ดี อาจจะเจอกับไวรัสที่มีผลทำลายรุนแรงถึงขั้นไม่สามารถกู้ข้อมูลกลับมาได้อีก