Test Flight: อัพโหลดแอพลิเคชั่นขึ้นทดสอบบน App Store โดยผู้ใช้จริง

ไม่ว่าจะพัฒนาแอพลิเคชั่นด้วยวิธีการใดก็ตาม เมื่อพัฒนาเสร็จเรียบร้อย และผ่านการทดสอบจากผู้พัฒนาเองโดยการใช้ Simulator หรืออุปกรณ์ที่ลงทะเบียนไว้ เรียบร้อยแล้ว สำหรับแอพพลิชั่น ที่มีผู้ใช้จำนวนมาก และต้องรองรับกับความหลากหลายของอุปกรณ์ทั้งรุ่นของระบบปฏิบัติการ ขนาดหน้าจอ และฮาร์ดแวร์ จำเป็นต้องมีการทดสอบ โดยผู้ใช้จริงจำนวนหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการลดข้อผิดพลาด เมื่อเปิดให้ใช้งานจริง โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. เข้าไปยัง https://itunesconnect.apple.com ทำการ Login ด้วย Apple Developer Account
 2. เลือกเมนู My Apps
 3. จะเข้าสู่หน้าจอจัดการ หากยังไม่มี Application Record ต้องทำการสร้างก่อน โดยคลิกที่ปุ่ม จากนั้นจะได้หน้าจอสำหรับป้อนข้อมูลแอพพลิเคชั่นของเรา กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
 4. จากนั้นกรอกข้อมูลอื่นๆ อัพโหลดภาพตัวอย่างตามข้อกำหนดของ Apple ให้ครบถ้วน (รายละเอียดในส่วนนี้สามารถอ่านเพิ่มเติมจาก https://developer.apple.com/app-store/review)
 5. เมื่อสร้าง Application Record เรียบร้อย เลือกที่ไอคอนแอพลิเคชั่นของเรา จะได้หน้าจอดังรูป
 6. เลือกเมนู TestFlight จะแสดงหน้าจอรายการ Build (ไฟล์ ipa ของแอพลิเคชั่น) ที่เราได้อัพโหลดไว้กรณีไม่ปรากฏดังตัวอย่าง แสดงว่าไม่มี Build ที่อยู่ในสถานะที่จะใช้งาน TestFlight ได้ให้ทำการอัพโหลดใหม่
 7. เมื่ออัพโหลดไฟล์ IPA เรียบร้อยแล้ว จะปรากฏ Build ที่สามารถเปิดให้ทดสอบได้ ดังรูป
 8. จัดการข้อมูลผู้ทดสอบโดยเลือกเมนู All Testers ด้านซ้ายมือ ในส่วนนี้สามารถทำการลบรายการผู้ทดสอบได้ โดยการกดปุ่ม Edit เลือกรายการที่ต้องการลบ จะปรากฏเมนูปุ่ม Remove ให้สามารถลบได้
 9. หากต้องการเพิ่มผู้ทดสอบจะต้องเลือกเมนู iTunes Connect Users (อีเมลที่ได้รับการเพิ่มเป็นสมาชิกของทีมใน Apple Developer Account) หรือ External Testers (อีเมลอื่นๆ) โดยสามารถกดปุ่ม จากนั้นสามารถเลือกได้ว่าจะเพิ่มรายบุคคล หรือโหลดจากไฟล์ CSV
 10. เมื่อมีรายการผู้ทดสอบครบถ้วนแล้วให้กลับไปที่เมนู Build คลิกเลือก จะปรากฏหน้าจอสำหรับเลือกผู้ทดสอบที่ต้องการให้ทดสอบ Build นี้ โดยสามารถเพิ่มจากชื่อกลุ่ม หรือ รายบุคคลก็ได้
 11. จากนั้นกรอกข้อมูลสำหรับทำ External Testing โดยคลิกที่เมนู Test Information กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
 12. เมื่อเสร็จกระบวนการข้างต้น ผู้ทดสอบที่เป็นสมาชิกภายใน (อีเมลที่ลงทะเบียนเป็น Member ของ Apple Developer Account) จะได้รับอีเมล Invite สามารถทดสอบได้ทันที ส่วนผู้ทดสอบภายนอกจะต้องรอให้ผ่านกระบวนการรีวิวจากทาง Apple 
 13. จากนั้นแจ้งให้ผู้ใช้ดาวส์โหลด TestFlight App เพียงเท่านี้ก็สามารถโหลดแอพของเรา และทดสอบการใช้งานแอพบนเครื่องที่ใช้งานจริงได้แล้วครับ