การติดตั้ง Laravel 5 + WAMP

Laravel คืออะไร??

 

Laravel คือ PHP framework ที่นิยมตัวหนึ่ง ซึ่งมาในรูปแบบของ MVC pattern เช่นเดียวกับ Codeigniter โดยข้อดีของ Laravel คือ โปรแกรมเมอร์ไม่ต้องพยายามเขียนโค้ดเองทั้งหมด Laravel ช่วยลดงานในการพัฒนาโดยสร้างระบบสำเร็จรูปมาให้อย่างพวก authentication, routing, sessionsและ caching. ด้วยความที่เป็น framework ที่นิยม ทำให้มี document และ code ตัวอย่างที่หาอ่านได้ง่าย

WAMP คืออะไร?

WAMP ย่อมาจาก Windows Apache MySQL PHP ซึ่งก็คือ Apache server หรือตัวจำลอง server ที่ไว้ run จาก localhost นั่นเอง ข้อดีของ WAMP คือ สามารถสลับ PHP version ที่ใช้การ run แต่ละครั้งโดยสลับจากหน้าเมนู interface ของโปรแกรมได้เลย โดยไม่ต้อง stop/start ใหม่

การติดตั้ง

1.download WAMP และทำการติดตั้งให้เรียบร้อย

2.Configure SSL ตั้งค่าเปิดการใช้งาน SSL เพื่อให้ Composer สามารถ run ได้ โดยเข้าไปตั้งค่าที่ไฟล์ php.ini ที่เก็บอยู่ใน path C:\wamp\bin\php\php5.4.16\php.ini (path ที่ install WAMP) แล้วกด Ctrl+F ค้นหา “extension=php_openssl.dll” เมื่อเจอแล้ว ให้เอาเครื่องหมาย ; ที่อยู่ข้างหน้าออกแล้วกด save

เปิดใช้งาน SSL โดยนำเครื่องหมาย ; ออก

3.ติดตั้ง Composer Composer คือ เครื่องมือในการจัดการ library และ package ต่างๆ ของ PHP Framework Download Composer for Window และทำการติดตั้ง

**หมายเหตุ ต้องติดตั้ง WAMP ก่อน Composer เนื่องจากตัว Composer จะ run ด้วย php ซึ่งติดมากับ WAMP

4.ติดตั้ง Laravel Framework

ตรวจสอบว่า Composer ได้ถูกติดตั้งและพร้อมใช้งานแล้ว โดยเปิด command prompt ขึ้นมาและพิมพ์คำสั่ง

composer

หากทำการติดตั้งและพร้อมใช้งานแล้วจะได้ผลลัพธ์ดังรูป

ต่อมา ติดตั้ง Laravel โดยเข้าไปที่ path C:\wamp64\www ซึ่งเป็นที่เก็บตัว project web ของ WAMP Serverหลังจากนั้นให้พิมพ์คำสั่งตามด้านล่าง โดยให้ระบุชื่อ project หลัง /laravel เช่นในตัวอย่างคำสั่ง ชื่อ project ของเราคือ test

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel test

หลังจากนั้น Composer จะไป download Laravel Framework และ Library ที่เกี่ยวข้องมาให้ ดังรูป

เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้ Application key ของ project ที่เราสร้างขึ้น ดังรูป

เข้าไป Directory ที่เราได้สร้าง project ไว้ จะพบโครงสร้าง project ดังรูป

5. ทดสอบ run project (อย่าลืม start WAMP ก่อน run ทุกครั้งนะคะ) โดยเปิด browser ขึ้นมา และพิมพ์ localhost/test/public/ จะได้ผลลัพธ์ดังรูป

เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการติดตั้ง Laravel และ WAMP ค่ะ ^^

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิงhttps://laravel.com/docs/5.4/installation