3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการ Block Email ที่ไม่ต้องการใน PSU Webmail

 1. เปิด Email ฉบับที่ไม่ต้องการรับ แล้วคลิกที่ From ในบรรทัด Create Filter
 2. เลือกว่าจะ Block แบบไหน
  2.1 Reject คือโยนทิ้งทันที และแจ้งผู้ส่งด้วย
  2.2 Discard คือโยนทิ้งทันที แบบเงียบๆ
  *** ในช่อง Additional Actions คลิก STOP ด้วย ***
  จากนั้นคลิก Add New Rule
 3. รออะไร คลิก Close สิครับ