วิธีการ set property ของ radio button ใน Dojo

เนื่องจากช่วงนี้ ผู้เขียนมีโอกาสได้เข้ามาอยู่ในแวดวงของ Dojo และได้ประสบกับปัญหาในการที่จะ set property ของ Dojo ซึ่งในที่นี้คือ Radio Button หลังจากที่ได้ลองผิด ลองถูก Error กันหัวหมุน  จนสุดท้ายได้เจอทางออก  เลยอยากจะบันทึกไว้สำหรับตัวเองมาดูในอนาคต และเผื่อท่านอื่นที่ประสบปัญหาเดียวกัน มาเจอจะได้ลองนำไปใช้งานกันดูค่ะ Let’s GO!!!

 

เนื่องจาก Radio Button เป็น Control ภายใต้ dijit/form/RadioButton ดังนั้น การเขียนคำสั่งเพื่อ set property จึงได้เป็นดังนี้

dijit.byId(‘control_id‘).set(‘control_prop‘, value);

control_id : id ของ control นั้น ๆ

control_prop : property ของ control ที่ต้องการกำหนดค่า

value : ค่าที่ต้องการกำหนด

 

ตัวอย่างเช่น ต้องการกำหนดให้ radio button ที่มี id=”rdBtn1″ ไม่สามารถใช้งานแต่ยังแสดง(disable) และ

id=”rdBtn2″ มีค่าโดยปริยายเป็นเลือกไว้ จะเขียน Code ได้ดังนี้

dijit.byId(‘rdBtn1’).set(‘disabled’, true); 

dijit.byId(‘rdBtn2’).set(‘checked’, true); 

 

ซึ่ง properties ของ control ต่าง ๆ สามารถดูเพิ่มเติมได้จากเว็ปเพจของ Dojo ตามลิงค์นี้ค่ะ Dojo Documentation

หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านไม่มาก็น้อยนะคะ แล้วพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะ