การใช้โปรแกรม Navicat สำหรับเชื่อมต่อ DataBase

การ Connect Navicat

Download : https://drive.google.com/file/d/0B45mg2kqF_HOSTA0UGh4SkVIZ00/view

1.โยน File ชื่อว่า ntunnel_mysql เข้าไปใน Server ที่ /home/wwwroot
2. run file ที่เว็บบราว์เซอร์ ด้วย : 192.168.xxx.xxx/ntunnel_mysql หรือ 192.168.xxx.xxx/ntunnel_mysql.php
3.เข้าไปที่โปรแกรม Navicat
– General
– Connection Name = ชื่อ db
– Host Name / IP Address = ปล่อยว่าง
– Port = 3306
– User Name = User ที่เรา Add ใน phpmyadmin
– Passwd = Passwd ที่เรา Add ใน phpmyadmin

1
– HTTP
– ติ๊กเลือก Use HTTP Tunnel
– Tunnel URL : http://192.168.xxx.xxx/ntunnel_mysql หรือ http://192.168.xxx.xxx/ntunnel_mysql.php

2

4. Test Connect
5. OK

 

หมายเหตุ: -ขอบคุณ คุณอาฮาหมัด เจ๊ะดือราแม จาก สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา